Et værdifuldt fællesskab

En vigtig del af Forcas mission er at opretholde et værdifuldt kompetencefælleskab, skalere produktionen efter kundernes behov og sikre stordriftsfordele for kunderne.

I 2021 nåede Forcas omsætning ca. 400 mio. kr., og Forca servicerede ca. 675.000 pensionsmedlemmer og administrerede investeringsaktiver for ca. 777 mia. kr. på vegne af kunderne.

Når aktivitetsomfanget er øget, skyldes det vækst hos kunderne. Vækst er ikke et mål i sig selv for Forca, men vi skal kunne skalere til kundernes vækst.

Høj servicekvalitet
Forca fortsatte i 2021 med at levere komplekse pensionsservices i høj kvalitet til både vores kunder og deres medlemmer. Vi måler kvaliteten af vores serviceleverancer ved hjælp af et antal service-KPI’er (key performance indicators) hver måned, og igen i år formåede vi samlet set at levere over målsætningen på 95% med et resultat på 95,1%.

Øget serviceudviklingsniveau
I 2021 investerede vi ca. 150.000 timer i udvikling af nye værdifulde services til vores kunder og deres medlemmer og til at forbedre vores teknologiske platform. De mange spændende opgaver er med til at fastholde Forca som en attraktiv arbejdsplads.

Et stigende lovgivningspres er et fælles vilkår for branchen og forbundet med store omkostninger for alle pensionsselskaber. Det er afgørende for vores kunder at have Forca til deres rådighed til at imødegå denne udfordring rettidigt og omkostningseffektivt.

Et godt eksempel på ny lovgivning, som hele branchen arbejder med i disse år, er kravet om hensættelses- og risikoberegninger, som er gået fra at være svære til ekstremt komplekse og detaljerede – blandt andet fordi de nye værdiansættelsesmetoder skal forholde sig til variabler, som ændrer sig over tid.

Tæt samarbejde om løsning
I Forca har vi kigget uden for landets grænser efter den rigtige software i et ekstraordinært tæt samarbejde med vores kunder, som har siddet med i vores agile udviklingsteams. Kunderne har fra start deltaget med stort engagement i både valg og implementering af løsningen, og det har betydet, at vi er kommet godt og hurtigt i gang. Både Forcas utraditionelle valg af system og fremdriften i implementeringen af løsningen har vakt interesse i branchen.

Du kan læse mere om Forcas løsning her.

Reduktion af enhedsomkostninger
En vigtig del af Forcas virke er at sikre stordriftsfordele for vores kunder og effektivisere vores serviceomkostninger år efter år. I 2021 lykkedes det Forcas at reducere vores ejerkunders enhedsomkostninger med 20 kr. pr. medlem i en kontekst af en samlet stigning pr. medlem på grund af et samlet øget serviceniveau.

Forcas fokus på enhedsomkostninger går hånd i hånd med en ambition om høj kvalitet og medlemstilfredshed. Uanset om det drejer sig om den daglige rådgivning af kundernes medlemmer eller større udviklingsopgaver til gavn for medlemmerne.

Søren Østergaard

Administrerende direktør

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.