2020

Årsberetning og nøgletal
Årsberetning og nøgletal

2020

Fald i enhedsomkostninger 9. år i træk 

I 2020 lykkedes det Forca at leve op til ambitionen om at nedbringe enhedsomkostningerne for vores kunder for 9. år i træk. Det er et mål, der aldrig står stille, og som vi har haft siden Forcas start. Siden 2017 år er det lykkedes os at reducere enhedsomkostningerne med i alt 19% for hvert af de mere end 654.000 medlemmer, samtidig med at vi hele tiden arbejder på at udbygge service og fastholde høj kvalitet i både rådgivning og leverancer til medlemmer og kunder.

Søren Østergaard
Administrerende direktør

Læs mere

Nøgletal 2020 og kvalitetsmål

Mål: 90%
Resultat 92%
Medlemstilfredshed

Medlemmernes tilfredshed med den telefoniske rådgivning og service, de har fået.

Mål: 82%
Resultat 91%
Medlemsdialog

Forca var i kontakt med 268.500 medlemmer/slutkunder - via telefon, chat eller i forbindelse med sagsbehandling.

Mål: 91%
Resultat 95%
Digitaliseringsgrad

Processer, som kører automatisk inden for begunstigelse, overførsel, indbetalingsophør og pensionering.

Opnå stordriftsfordele ved at blive en del af
Forcas stærke kompetencefællesskab

Forca tilbyder strategisk outsourcing til ambitiøse pensionsselskaber, der vil udvikle serviceoplevelsen og holde omkostningerne nede. Vi servicerer 654.000 pensionsopsparere og er den største pensionsservicevirksomhed i Danmark. Med en agil tilgang til udvikling tilbyder vi skræddersyet stordrift og matcher den digitale transformation og komplekse lovkrav. Ligesom vores kunder kan hente sparring og support i Forcas stærke kompetencefællesskab.

Bestyrelse

Peter Falkenham

Formand

Karsten Kjeldsen

Jon Johnsen

 

Sune Schackenfeldt

 

Helle Sejergaard

 

Peter Rosendahl

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.