2019

Årsberetning og nøgletal
Årsberetning og nøgletal

2019

Højere aktivitet og lavere omkostninger 

I 2019 voksede Forcas kunder betragteligt i antal medlemmer. Flere end 600.000 danskere serviceres nu gennem Forca. Samtidig steg aktivitetsniveauet hos kunderne, det mærkede vi blandt andet ved en stigning i antallet af pensionsindbetalinger. Alligevel lykkedes det os i 2019 at tage endnu et skridt mod målet om at reducere kundernes omkostninger, så administration af pensionsmidlerne bliver stadig billigere for dem, der sparer op til deres alderdom via en af Forcas kunder.

Steen Gram-Hanssen
Administrerende direktør

Læs mere

Nøgletal 2019 og kvalitetsmål

Mål: 80%
Resultat: 93%
Medlemstilfredshed

Medlemmernes tilfredshed med den telefoniske rådgivning og service, de har fået.

 

Mål: 90%
Resultat: 93%
Medlemsdialog

Forca var i kontakt med 303.178 medlemmer/slutkunder - via telefon, chat eller i forbindelse med sagsbehandling.

Mål: 80%
Resultat: 94%
Digitaliseringsgrad
Processer, som kører automatisk inden for begunstigelse, overførsel, indbetalingsophør og pensionering.

Opnå stordriftsfordele ved at blive en del af
Forcas stærke kompetencefællesskab

Forca tilbyder strategisk outsourcing til ambitiøse pensionsselskaber, der vil udvikle serviceoplevelsen og holde omkostningerne nede. Vi servicerer 620.000 pensionsopsparere og er den største pensionsservicevirksomhed i Danmark. Med en agil tilgang til udvikling tilbyder vi skræddersyet stordrift og matcher den digitale transformation og komplekse lovkrav. Ligesom vores kunder kan hente sparring og support i Forcas stærke kompetencefællesskab.

Bestyrelse

Karsten Kjeldsen

Formand

Peter Falkenham

Jon Johnsen

 

Sune Schackenfeldt

 

Helle Sejergaard

 

Peter Rosendahl