2018

Årsberetning og nøgletal
Årsberetning og nøgletal

2018

Næststørste fondsadministrator i branchen

Forca er nu Danmarks næststørste administrator af fondsservice, og vi håndterer investeringsaktiver på vegne af vores kunder for 600 mia. kr.

Også i 2018 lykkedes det os at effektivisere, så vi kan tilbyde vores kunder konkurrencedygtige priser samtidig med, at vi har udvidet og forbedret vores stordriftsløsninger.

Forcas opgave er at levere kvalitetsløsninger og via stordrift hjælpe vores kunder med at reducere deres omkostninger, så de kan sende besparelsen videre til pensionsopsparerne. Det betyder ekstra pension til vores kunders medlemmer og kunder.

Steen Gram-Hanssen
Administrerende direktør

Læs mere
Nøgletal 2018 og kvalitetsmål

Mål: 80%
Resultat: 93%
Medlemstilfredshed

Medlemmernes tilfredshed med den telefoniske rådgivning og service, de har fået.

 

Mål: 90%
Resultat: 93%
Medlemsdialog

Forca var i kontakt med 303.178 medlemmer/slutkunder - via telefon, chat eller i forbindelse med sagsbehandling.

Mål: 80%
Resultat: 94%
Digitaliseringsgrad
Processer, som kører automatisk inden for begunstigelse, overførsel, indbetalingsophør og pensionering.

Opnå stordriftsfordele ved at blive en del af
Forcas stærke kompetencefællesskab

Forca tilbyder strategisk outsourcing til ambitiøse pensionsselskaber, der vil udvikle serviceoplevelsen og holde omkostningerne nede. Vi servicerer 620.000 pensionsopsparere og er den største pensionsservicevirksomhed i Danmark. Med en agil tilgang til udvikling tilbyder vi skræddersyet stordrift og matcher den digitale transformation og komplekse lovkrav. Ligesom vores kunder kan hente sparring og support i Forcas stærke kompetencefællesskab.

Bestyrelse

Karsten Kjeldsen

Formand

Peter Falkenham

Jon Johnsen

 

Sune Schackenfeldt

 

Helle Sejergaard

 

Peter Rosendahl