2019

Årsberetning og nøgletal
Årsberetning og nøgletal

2019

Højere aktivitet og lavere omkostninger 

I 2019 voksede Forcas kunder betragteligt i antal medlemmer. Flere end 600.000 danskere serviceres nu gennem Forca. Samtidig steg aktivitetsniveauet hos kunderne, det mærkede vi blandt andet ved en stigning i antallet af pensionsindbetalinger. Alligevel lykkedes det os i 2019 at tage endnu et skridt mod målet om at reducere kundernes omkostninger, så administration af pensionsmidlerne bliver stadig billigere for dem, der sparer op til deres alderdom via en af Forcas kunder.

Steen Gram-Hanssen
Administrerende direktør

Læs mere

Nøgletal 2019 og kvalitetsmål

Mål: 80%
Resultat: 93%
Medlemstilfredshed

Medlemmernes tilfredshed med den telefoniske rådgivning og service, de har fået.

 

Mål: 90%
Resultat: 93%
Medlemsdialog

Forca var i kontakt med 303.178 medlemmer/slutkunder - via telefon, chat eller i forbindelse med sagsbehandling.

Mål: 80%
Resultat: 94%
Digitaliseringsgrad
Processer, som kører automatisk inden for begunstigelse, overførsel, indbetalingsophør og pensionering.

Opnå stordriftsfordele ved at blive en del af
Forcas stærke kompetencefællesskab

Forca tilbyder strategisk outsourcing til ambitiøse pensionsselskaber, der vil udvikle serviceoplevelsen og holde omkostningerne nede. Vi servicerer 654.000 pensionsopsparere og er den største pensionsservicevirksomhed i Danmark. Med en agil tilgang til udvikling tilbyder vi skræddersyet stordrift og matcher den digitale transformation og komplekse lovkrav. Ligesom vores kunder kan hente sparring og support i Forcas stærke kompetencefællesskab.

Bestyrelse

Peter Falkenham

Formand

Karsten Kjeldsen

Jon Johnsen

 

Sune Schackenfeldt

 

Helle Sejergaard

 

Peter Rosendahl

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.