Forca og PBU har udviklet stabilt markedsrenteprodukt

Pædagogernes Pension (PBU) har flyttet medlemmerne til markedsrente – et stabilt livscyklus forsikringsprodukt udviklet af Forca.

Nøgleord:
Markedsrente, agil udvikling, forsikring, livscyklus produkt, produktudvikling

 

 Services:

hangebro-hojkant330x330.jpg


Pædagoger er i en lavindkomstgruppe, og opsparingen modsvarer indkomsten, derfor er det også vigtigt at skaffe det bedst mulige afkast for medlemmernes penge. Markedsrente har givet PBU bedre mulighed for at skabe højere afkast for medlemmerne, og Forcas markedsrenteprodukt har gjort det muligt for os at tilbyde medlemmerne større afkast kombineret med større sikkerhed

Forca leverer stabil livscyklus-markedsrente

PBU blev forelagt en matematisk model, designet til at udjævne reguleringen af ydelserne i forhold til det tildelte afkast med det formål at skabe et markedsrenteprodukt med mere stabilitet. Forca har udviklet hele modellen i tæt samarbejde med PBU ud fra deres individuelle behov og været både strategisk og udviklingsmæssig partner på projektet for PBU.

 

Forca indførte en reguleringsmekanisme på ydelserne, så udsving fra markedsrenten ikke slår direkte igennem, men jævnes ud over årene, og pensionisterne derfor ikke oplever store udsving i ydelserne fra år til år. Systemet varsler ligeledes medlemmerne om, hvad ydelsen forventes at blive et halvt år forinden.

 

Yderligere har Forca videreudviklet markedsrenteproduktet som et livscyklusprodukt – pensionsopsparernes penge bliver investeret forskelligt afhængigt af deres alder. Så investeringerne og dermed afkastet bliver mere sikret, jo ældre man er.

 

Større afkast og sikkerhed i ydelsen

Pædagogernes Pension (PBU) har fået et nyt livscyklus-markedsrenteprodukt, udviklet af Forca i tæt samarbejde med PBU. Produktet lever op til PBU's krav og kombinerer dermed et større afkast for pædagogerne med en højere grad af stabilitet i ydelsen for pensionsopsparerne og pensionisterne.

PBU's markedsrenteprodukt;

  • Varsler medlemmerne et halvt år forinden om, hvad næste års ydelse bliver
  • Indeholder en reguleringsmekanisme, der gør udsving og usikkerhed mindre for pensionsopspareren
  • Er et livscyklusprodukt, der gør, at udsving og risiko mindskes, jo tættere pensionsopspareren er på pensionsalderen

Markedsrente har givet PBU bedre mulighed for at skabe højere afkast for deres medlemmer. I 2016 var PBU's afkast på 9,65 % for en 45-årig pædagog, hvilket placerer PBU på en førsteplads blandt pensionsordninger med en rente baseret på det direkte afkast.

 


Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.