Intelligent Solvens II-løsning fra Forca

Forca har i tæt samarbejde med sine kunder udviklet en fremtidssikret og sammenhængende Solvens II-løsning, der kan skaleres til den enkelte kundes behov. Forcas fire kunder har med løsningen oplevet et klart kvalitetsløft fra beregning til rapportering.  

Nøgleord
Solvens II, aktuarservice, risikostyring, compliance, rapportering, it-service

Services:

Nærbillede bænk tagterasse - cropped 2.jpg


Der har været tale om en meget effektiv eksekvering fra Forcas side og stor involvering af os i hele processen samt samarbejde på tværs om udviklingen af Solvens II-løsningen. Projektet er ubetinget en succes, der både erkendelsesmæssigt og teknisk har bidraget til bedre risikostyring i Lærernes Pension

Hurtig agil udvikling af kompleks løsning

I samarbejde med sine kunder har Forca via agil tilgang og scrum udviklingsmetode udviklet et intelligent Solvens II-program med udgangspunkt i de lovgivningsbestemte krav. Udviklingen af Forcas Solvens II-løsning er sket på baggrund af kundernes behov, og Forcas tre ejere, Lærernes Pension, Pædagogernes Pension og PKA deltog alle i projektets udvikling.

Ansvarshavende aktuar i Lærernes Pension, Jesper Brohus, fortæller om, hvordan det har været at være del af et agilt udviklingsprojekt;

 

”Én af grundene til Forcas Solvens II-programs succes er det brede samarbejde på tværs af afdelinger og faggrupper i Forca. Lige præcis sådan som god risikostyring bør foregå. Forcas agile tilgang gjorde det muligt hurtigt og effektivt at udvikle en sammenhængende Solvens II-model”.

 

Solvens II-programmet er også fremtidssikret, da det udvikles og tilpasses i tråd med, at lovgivningen ændrer sig. Udviklingen og vedligeholdelsen er Forcas kunder også fælles om, hvilket giver omkostningsfordele. 

 

Forcas Solvens II-løsning gør det let at overholde komplekst regelsæt

Samarbejdet har resulteret i en sammenhængende og intelligent løsning, der håndterer rapporteringer og beregninger i ét flow. Løsningen indbefatter også et automatiseret flow til de efterfølgende indberetninger, som sikrer en stringent kvalitetssikrings- og godkendelsesproces.

Forcas fire kunder kører i dag på Solvens II-løsningen og har oplevet et klart kvalitetsløft af beregninger og rapporteringer med implementeringen af programmet. Samtidig mindsker den automatiserede løsning nøglepersonafhængigheden og sparer ressourcer for kunderne især på aktuarsiden.

Yderligere er løsningen skalérbar, og nuværende såvel som nye kunder kan vælge en samlet løsning eller enkelte moduler fx cash flows og dermed også graden af involvering og kontrol. Uanset løsning får man som kunde i Forca en gevinst og en omkostningsreduktion i og med, at man ikke skal implementere og drive hele løsningen selv.

 


Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.