Succes med skræddersyet pensions-stordrift

Forca, der er outsourcingpartner for PKA, Pædagogernes Pension (PBU), Lærernes Pension og Norli Pension har reduceret enhedsomkostningerne per pensionsmedlem med 100 kr. fra 2013 til 2016 og opnår et overskud på 6,1 mio. kr. i 2016.

Forca har i 2016 haft fokus på, hvordan virksomheden kunne udvikle bedre og billigere digitale services til sine fire kunder og samtidig opretholde en høj kvalitet og lave enhedsomkostninger per medlem.

”Forcas dybe kompetencer indenfor pension, finans og it gør os i stand til at tilbyde end-to-end leverancer, strategisk sparring og adgang til fremtidssikrede systemer til vores kunder. Vi kan med vores agile tilgang tilbyde skræddersyede services af høj kvalitet til stordriftspris,” siger Steen Gram-Hanssen, adm. direktør i Forca.

Samtidig med, at det i 2016 er lykkedes Forca at sænke enhedsomkostningerne, har virksomheden i tæt samarbejde med sine fire kunder arbejdet med at udvikle kvaliteten af serviceoplevelsen for medlemmerne.

Vores pædagogers pensioner er steget over de sidste fem år samtidig med, at administrationsomkostningerne per medlem er faldet væsentligt for alle PBU-medlemmer. Samtidig har Forcas fokus på at skabe en god serviceoplevelse og udvikle nye selvbetjeningsmuligheder været medvirkende til, at vi har kunnet forbedre den samlede medlemsoplevelse,” siger Sune Schackenfeldt, adm. direktør i Pædagogernes Pension.

Fokus på digitalisering 
Forca har investeret massivt i udvikling af nye digitale løsninger og udviklet serviceoplevelsen for pensionsmedlemmerne og slutkunderne på tværs af kontaktpunkter og kanaler ved i 2016 at investere op mod 100.000 timer i udvikling og vedligeholdelse.

Sammen med PKA, Lærernes Pension og PBU har Forca udviklet en ny digital feature på kundernes hjemmesider: Pensionstjekket, hvor kundernes medlemmer kan få et hurtigt overblik over, om de sparer nok op. Forca har også udviklet en intelligent og automatiseret Solvens II-løsning, der gør det let at lave detaljerede hensættelses- og risikoberegninger.

Automatisering af forretningsprocesser er både med til at reducere enhedsomkostningerne og forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen og servicen over for medlemmerne med mere personlig og individuel rådgivning takket være de mange tilgængelig data.

”Forca blev etableret for at opnå stordriftsfordele til gavn for medlemmerne i form af lavere omkostninger og effektiv medlemsservice. I PKA har vi fokuseret på digitalisering til gavn for medlemmerne, vi har en høj medlemstilfredshed, og vi har samtidig de seneste fem år sænket omkostninger med 30%, hvilket i høj grad skyldes Forca,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

Gearet til det nye pensionsparadigme 
Forca er den eneste rendyrkede servicevirksomhed indenfor pensionsbranchen. Forcas forretningssetup med fælles udvikling og stordrift for fire pensionsselskaber gør det muligt at imødekomme de nye krav, som pensionsbranchen står over for i forhold til digitalisering, tekniske og fleksible produkter og adfærdsdesignet service og kommunikation. Virksomheden råder over en vifte af specialkompetencer, og med en agil tilgang til udvikling og drift servicerer Forcas 248 medarbejdere flere og flere pensionsopsparer.

”Forca fremstår i dag som en effektiv outsourcingpartner, og Forcas kompetencefællesskab og set up, der er unikt i pensionsbranchen, gør os godt rustede til fremtiden og gør, at vi kan stå stærkt i fremtidens pensionsbranche, hvor digitalisering, compliance, teknologi og kundeadfærd har fokus,” siger Steen Schouenborg, forsikringsdirektør i Lærernes Pension.

Se den digitale årsrapport

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.