Industriens Pension outsourcer fondsadministration til Forca

Forca A/S har indgået aftale med Industriens Pension, der er et af Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskaber, om at varetage deres fondsadministration, der p.t. udgør over 160 mia. kr.

Administration af mere end 160 mia. kr.
Aftalen mellem Forca og Industriens Pension består i, at Forca fra 2018 skal administrere selskabets fondsaktiver på p.t. over 160 mia. kr. og dermed håndtere alle administrative opgaver, der kommer i kølvandet på de investeringer, Industriens Pension laver.

Det vil sige håndtering af transaktioner, afstemninger, værdiansættelser, afkastrapportering og indberetninger af tilsynsmyndigheder herunder Solvens II. Fondsservice i Forca administrerer allerede investeringsaktiver på tilsammen 400 mia. kr. på vegne af sine fire andre kunder: Lærerens Pension, PKA, Pædagogernes Pension og Norli Pension Livsforsikring.

En skræddersyet løsning
Administrationen af Industriens Pension vil finde sted på samme platforme og systemer, som Forcas fire andre kunder bruger. Det skaber en række stordriftsfordele. Dog er løsningen tilpasset Industriens Pensions investeringsstruktur, portefølje og rapporteringsbehov.  

”Ved at outsource til Forca fremtidssikrer vi vores back office-funktion via effektive platforme og systemer. Det giver os mulighed for at bruge al vores energi på fortsat at udvikle pensionsordningen og sikre stærke afkast, der er blandt branchens absolut højeste. Forca håndterer alle de administrative opgaver, der følger efter en investering, og med den nye aftale kan vi dele erfaringer og ikke mindst omkostninger med andre store pensionsselskaber. Det kommer i sidste ende også vores medlemmer til gavn”, siger underdirektør i Industriens Pension, Per Andersen.

Flere stordriftsfordele på fondsområdet
Forca anvender Investment Managementsystemet SimCorp Dimension på fondsområdet. Investeringssystemer er ofte kostbare, og det giver derfor god mening at være flere selskaber om at dele omkostningerne til både vedligeholdelse, opgradering og implementering af nye lovkrav i systemet.

"Industriens Pension er på grund af deres størrelse og karakter en rigtig attraktiv samarbejdspartner for os. Samtidig bidrager den nye aftale til, at Forca kan skabe endnu flere stordriftsfordele til gavn for både vores nuværende men også nye kunder på fondsområdet, ” siger Marc Collignon, finansdirektør i Forca. 

Implementering i tæt samarbejde
Implementeringen af Industriens Pension følger en fastlagt plan for det første kvartal af 2018, hvor Forca gradvist flytter porteføljerne én efter én over i eget system, for derefter løbende at lukke dem ned hos Industriens Pension.

Forud for implementeringen ligger en omfattende forretningsmæssig afklaring og et udviklingsarbejde, der er sket i tæt samarbejde med Industriens Pension.

 

Fakta: Industriens Pension blev stiftet i december 1992 af CO-industris medlemsforbund og Dansk Industri (DI). Det er i dag et af Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskaber med over 400.000 medlemmer og mere end 8.000 erhvervskunder i Danmark. Hele overskuddet går til medlemmerne, da der ikke er nogen aktionærer, der skal tjene på pensionsordningen.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.