Forca justerer forventningerne

Mindre resultat til gengæld større reduktion i enhedsomkostninger

Forcas pensionskassekunder kan se frem til, at deres årlige administrationsomkostning reduceres med gennemsnitligt 6-7%.

Forcas regnskabsresultat for 2017 forventes at blive -2,2 mio. kr. mod tidligere forventet et lille plus. Samtidig er det lykkedes at reducere enhedsomkostningerne med 31 kr. pr. pensionskassemedlem mod forventet 25. kr.

Det lave regnskabsresultat er konsekvensen af en bevidst prioritering fra de tre arbejdsmarkedspensionskasser*, der på samme tid er ejere af Forca og kunder. Frem for afkast og udbytte ønsker ejerne en reduktion af enhedsomkostningerne for deres medlemmer – det vil sige lavere administrationsomkostninger, hvilket er selve formålet med driften af Forca.

Stordriftsfordele og effektivisering
Forcas forretningsmodel som outsourcing-partner skal skabe stordriftsfordele på pensionsområdet for selskabets kunder.

Forcas omsætning er vokset, hvilket er et resultat af nye kunder og udvikling af nye løsninger for eksisterende kunder, herunder løsninger som kunderne hidtil har købt dyrere hos andre leverandører.

Reduktionen i enhedsomkostninger er et resultat af lavere administrationsomkostninger sammen med et øget antal medlemmer hos ejerkunderne. I 2017 varetog Forca administrationen på vegne af ejerkundernes 563.120 medlemmer, hvilket er 14.007 flere end året før. Omsætningen vil forventeligt stige fra 306 mio. kr. i 2016 mod 329 mio. kr. i 2017. I 2018 forventes yderligere stigning i både omsætning og antal kunder og medlemmer, der serviceres.

Fakta og kontakt:

*Forca er ejet 100 % af de tre arbejdsmarkedspensionskasser og -selskaber Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension (PBU), som alle er repræsenteret i Forcas bestyrelse.

Kontakt: Adm. direktør Steen Gram-Hanssen, Telefon: 39454300