Succesfuld reduktion i enhedsomkostninger

I 2017 er det lykkedes Forca at reducere enhedsomkostningerne med 31 kr. (mod planlagt 25 kr.) pr. pensionsmedlem svarende til 6,5%. Fra 2013 til 2017 er enhedsomkostningerne reduceret med i alt 22,3% for Forcas ejerkunder.

Reduktionen i enhedsomkostninger for ejerkunderne* er et resultat af Forcas intensive arbejde med at effektivisere forretningen, samtidig med at antallet af pensionskunder er øget hos Forcas kunder.

Opgraderet medlemsdialog
Forca har i 2017 investeret i udvikling af nye digitale løsninger og brugt 107.000 timer på at udvikle nye løsninger til kunderne.

”Først og fremmest er det lykkedes at gennemføre en kraftig effektivisering og samtidig forbedre serviceoplevelsen for pensionsmedlemmerne. Vi har blandt andet udviklet en teknisk dialogplatform, der giver mulighed for at kommunikere personligt med relevante data og informationer, og som betyder, at medlemmerne føler sig genkendt på tværs af kanaler og kontaktpunkter, ” siger adm. direktør i Forca Steen Gram-Hanssen.

Foruden digitalisering og automatisering er en række processer forenklet og gjort smartere i samarbejde med kunderne.

Vækst i antal pensionskunder
I 2017 har Forca indgået aftale med Industriens Pension om administration af deres fondsaktiver. Yderligere er antallet af pensionskunder under administration i Forca i 2017 øget med knap 15.000 til i alt 575.000 pensionskunder.

”Vi har glæde af at have fået Industriens Pension som ny fondskunde, og den aftale, vi har indgået med Norli Pension, har haft fuld effekt i 2017, ” fortæller Steen Gram-Hanssen. 

Forcas omsætning er øget 22,7 mio. kr. i forhold til 2016, hvilket delvist skyldes, at Forcas kunder efterspørger flere udviklingsopgaver. Resultatet for 2017 er jf. den justerede forventning** -2,2 mio. kr.

”Da det er lykkedes os at reducere enhedsomkostningerne for ejerkunderne væsentligt mere end forventet, vurderer vi resultatet til at være tilfredsstillende, ” siger Steen Gram-Hanssen.

Yderligere reduktion i enhedsomkostninger i 2018
I 2018 forventer Forca en yderligere reduktion i enhedsomkostninger på 20 kr.

”Forcas kerne vil fortsat være skræddersyet stordrift, hvor vi bygger løsninger, der kan skaleres. Det betyder, at udnyttelsen af løsningerne kan tilpasses både det mindre og det store selskab, og at vi yderligere har mulighed for nemt og hurtigt at integrere nye kunder og porteføljer, ” siger Steen Gram-Hanssen.

Se den digital årsrapport 2017

 

Kontakt: Adm. direktør Steen Gram-Hanssen, Telefon: 39454300

*Forca er ejet 100% af de tre arbejdsmarkedspensionskasser og -selskaber Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension (PBU), som alle er repræsenteret i Forcas bestyrelse.

** Jf. pressemeddelelse 26. januar 2018. Regnskabsresultat er konsekvensen af en bevidst prioritering. Frem for afkast og udbytte ønsker ejerne en reduktion af enhedsomkostningerne for deres medlemmer – det vil sige lavere administrationsomkostninger, hvilket er selve formålet med driften af Forca.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.