Stigning i toplinjen på 24 %

Forca har i 2018 oplevet kraftig vækst, der specielt er drevet af en stigning i de samlede udviklingsopgaver på hele 30 %.

Forcas nettoomsætning er i 2018 steget til 408 mio.kr. mod 329 mio.kr. i 2017. Resultatet på 0,4 mio.kr. er som forventet og bevidst tæt på 0 kr. *)

Væksten er skabt på fire områder:

  • I maj 2018 overtog Forca driften af middle- og backoffice-funktionen for et af de store arbejdsmarkedspensionsselskaber i Danmark, Industriens Pension.
  • Der er blevet løst flere opgaver for kunderne end tidligere år sammen med en ny portefølje til Norli Pension Livsforsikring.
  • Flere af kunderne har haft en tilgang af medlemmer og kunder, hvorved det samlede medlemstal er steget med 32.310 (5,6 %) til 606.000.
  • Og sidst, men ikke mindst, har Forca produceret tæt på 140.000 udviklingstimer mod 107.000 timer i 2017.

Rette kvalitet til rette pris

Udviklingsopgaverne har bidraget til den helt store vækst i omsætningen. Forca-modellen er, at omkostningerne fordeles mellem kunderne og med en agil tilgang til selskabernes individuelle udviklingsønsker. Ønskerne handler bl.a. om at skabe et attraktivt produkt- og serviceudbud, der sikrer både medlemmer og kunder optimale ydelser og services,” siger bestyrelsesformand i Forca, Peter Falkenham.

Udviklingsporteføljen består yderligere af opgaver, der skal understøtte den daglige administration, sikre compliance i forhold til ny lovgivning og udvikle nye produkter og muligheder i Forcas systemlandskab.

Forca hjælper os som pensionsselskaber til at være rustet til fremtiden,” siger adm. direktør i Lærernes Pension og bestyrelsesmedlem, Paul Brüniche-Olsen, og fortsætter: ”Den metodiske fokus på udvikling, digitalisering og medlemsleverancer sikrer vores medlemmer øget tilgængelighed og service samtidig med, at vi konsekvent overholder den stigende kompleksitet i lovgivningen. Desuden lægger vi som kunder stor vægt på at kunne nedbringe administrationsomkostningerne for medlemmerne.”

Et forretningsmål er at omsætte vækst og stordrift til lave enhedsomkostninger, frem for resultat på bundlinjen. Med en reduktion i enhedsomkostninger på 35 kr. i 2018 er forventningerne (på 20 kr.) indfriet.

Sammen med væksten er det igen i 2018 lykkedes os at effektivisere, så vi kan tilbyde vores kunder konkurrencedygtige priser, samtidig med at vi har udvidet og forbedret vores stordriftsløsninger. Det vigtigste for os er at levere den rette kvalitet til rette pris,” siger adm. Direktør i Forca, Steen Gram-Hanssen.

Danmarks næststørste fondsadministrator inden for pensionssektoren

Med implementeringen af Industriens Pension er Forcas fondsadministration vokset markant.

Vi håndterer nu investeringsaktiver for 600 mia. kr. Dermed har vi nået en størrelse, hvor vi på fondsadministration er næststørst blandt pensionsselskaberne i Danmark,” siger Steen Gram-Hanssen.

Antallet af medarbejdere til at håndtere væksten og det faglige kompetencefællesskab, som vores kunder kan drage nytte af, er steget fra 260 medarbejdere ved udgangen af 2017 til 329 medarbejdere ved udgangen af 2018.

Forventninger for 2019

Forca forventer også i 2019 yderligere udviklingsopgaver og flere aktiviteter fra de nuværende kunder sammen med serviceaftaler med nye kunder. Desuden vil der blive investeret i øget automatisering, Robotics og udskiftning af systemer.

Der vil fortsat være fokus på at reducere enhedsomkostninger. Resultatet i 2019 forventes igen at blive tæt på 0 kr.

Læs Årsrapporten her

Kontakt: Adm. direktør Steen Gram-Hanssen, Telefon: 39454300

* Forca er ejet 100 % af de tre arbejdsmarkedspensionskasser og -selskaber Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension (PBU), der alle er repræsenteret i Forcas bestyrelse.

Regnskabsresultatet er konsekvensen af en bevidst prioritering. Frem for afkast og udbytte ønsker ejerne en reduktion af enhedsomkostningerne for deres medlemmer – det vil sige lavere administrationsomkostninger, hvilket er selve formålet med driften af Forca.

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.