Forca har igen nedbragt omkostningerne for pensionsmedlemmer

Forca har i 2019 haft et år præget af vækst, høj aktivitet hos vores kunder samt effektivisering og automatisering med brug af Robotics

Enhedsomkostninger er faldet med 17 kr. pr. pensionsmedlem
Vores primære forretningsmål er at omsætte vækst, automatiseringstiltag og stordrift til lave enhedsomkostninger. Forcas pensionskunder har fået deres årlige administrationsomkostning reduceret i 2019 med gennemsnitligt 17 kr. pr. medlem mod budgetteret 10 kr.

Generelt har året været præget af høj aktivitet hos vores kunder med onboarding af nye medlemmer og efterspørgsel på øget medlemsdialog. Samtidig har vi i 2019 oplevet fuld effekt af aftalen med Industriens Pension om back office funktioner på fondsområdet, der er med til, at vi samlet for alle fem kunder har 647,5 mia. kr. aktiver under administration i 2019. 

Resultat tæt på nul og større egenfinansiering af udviklingsaktiviteter
Forcas omsætning er på 391 mio. kr. mod 408 mio. kr. i 2018, mens regnskabsresultatet fastholdes tæt på 0 kr. (-1,6 mio. kr.), som forventet.  Faldet i omsætning på 17,3 mio. kr. skyldes primært, at Forca selv har finansieret en større del af projektporteføljen i 2019 end i 2018.

Det samlede antal udviklings- og projekttimer på 140.000 i 2019 er på niveau med året før, men Forca har egenfinansieret 60% flere timer end i 2018 svarende til 45,4 mio. kr. både i form af lovgivningsprojekter, investeringer i Forcas eget produktionsapparat i form af øget automatisering og udskiftning samt opgradering af kernesystemer.

På et år er antallet af pensionsmedlemmer, som Forcas servicerer på vegne af vores kunder, vokset fra 605.000 til 620.000.

Effektivisering og automatisering
2019 har været et år med fokus på automatiseringsindsatser og en fortsat udvikling af effektive dialog- og serviceplatforme.

”I 2019 er det igen lykkedes os at effektivisere, så vi kan tilbyde vores kunder konkurrencedygtige priser, samtidig med at vi har optimeret en række processer til stor glæde for medarbejdere og til stor værdi for vores kunder. Det vigtigste for os er fortsat at levere den rette kvalitet til en konkurrencedygtig pris,” siger adm. direktør i Forca, Steen Gram-Hanssen.

Forventninger for 2020
Forca forventer også i 2020 yderligere reduktion i enhedsomkostningerne og i priser vedrørende driftsleverancer og udvikling. Resultatet for 2020 forventes at blive positivt men tæt på 0 kr.

Kontakt: Adm. direktør Steen Gram-Hanssen, Telefon: 39454300

* Forca er ejet 100 % af de tre arbejdsmarkedspensionskasser og -selskaber Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension (PBU), der alle er repræsenteret i Forcas bestyrelse.

Se årsrapporten her

 

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.