Forca er nu den næststørste fondsadministrator i Danmark

Skræddersyede løsninger indenfor fondsservice på en stordriftsplatform.

Fondsservice i Forca vokser, og vi løser hele tiden flere og nye opgaver for vores kunder. I 2018 blev Industriens Pension fondskunde hos Forca, og i løbet af året er arbejdsmarkeds-pensionsselskabet fuldt implementeret i Forcas systemer.

Forca administrerer 165 mia. kr. fondsaktiver for Industriens Pension og har samlet set nu 600 mia. kr. under administration for sine fem kunder. En stigning, der gør Forca til den andenstørste fondsadministrator i Danmark indenfor pension. 

Mobilisering af nye fondskompetencer
Industriens Pension har fået en skræddersyet stordriftsløsning, der er tilpasset deres investeringsstruktur, porteføljer og rapporteringsbehov og er blevet en del af Forcas stærke kompetencefællesskab på fondsområdet.

Implementeringen og tilgangen af nye opgaver fra vores kunder betyder, at Forca har mobiliseret og tilføjet flere nye kompetencer til fondsservice, og at fondsafdelingen er vokset med mere end 10 medarbejdere i 2018.

Udviklingen og opgraderingen af fondsservice i Forca er sket i tæt samarbejde med vores kunder, idet den tætte koordinering med kunderne fastholdes gennem agile metoder omkring bl.a. kundeforståelse, procesoptimering og effektiviseringstiltag.

Udpakning af fondscertifikater
En af de nye opgaver i fondsservice er udpakninger af kapitalforeninger. Den nye opgave løses lige nu for én kunde og skal på sigt løses for flere kunder, der også kan se fordelene i at lade Forcas fondsafdeling håndtere skiftet fra fondscertifikater til direkte investeringer. Opgaven består i at bistå Lærernes Pension i at lukke deres kapitalforening ned og flytte alle de direkte investeringer over til deres egen bog, som Forca administrerer for Lærernes Pension.

Vi har udpakket i alt 15 fonde for Lærernes Pension. Ved udpakningen af alle fondscertifikater håndterer vi ca. 7.400 finansielle instrumenter mod 1.100 inden udpakningen, heraf 6.350 aktier og obligationer, på vegne af vores kunde.

For Forcas kunder er der en økonomisk gevinst ved at lade os håndtere opgaven. Yderligere oplever vores kunder det som en fordel at få opgaven centraliseret og ikke have en ekstern investeringsforening til at håndtere det.

Daglige NAV beregninger
Vi laver nu også daglige NAV-beregninger i Investment Managementsystemet SimCorp Dimension for Industriens Pension. Investeringssystemer er ofte kostbare, og det giver derfor god mening at være flere pensionsselskaber om at dele omkostningerne til både vedligeholdelse, løbende opgraderinger og implementering af nye lovkrav i systemet.

NAV er en forkortelse af det engelske udtryk ”Net Asset Value” og er et af de nøgletal, man benytter sig af, når man skal vurdere en investering. På dansk betyder NAV indre værdi. Med vores nye kunde Industriens Pension er det blevet aktuelt, at lave disse daglige beregninger og nu er det en kompetence mere, vi kan føre til Forcas fondsservice.

Forcas fondsspecialister har arbejdet med implementering af daglige NAV-beregning med udgangspunkt i den agile udviklingsmetode, alt sammen i tæt dialog med Industriens Pension.

Læs om Fondsservice i Forca