Få høj kundetilfredshed med effektiv pensionsservice og agil udvikling
649.063
649.063
140.000
Tilfredse pensionskunder
Udviklingstimer
94%
94%
647,5
Digitaliserede processer
Aktiver under administration i mia. kr.

Vores samarbejde kan skaleres til netop jeres behov

I kan vælge enkelte af vores pensionsservices eller en fuld outsourcing. Vi kan fungere som systemleverandør, varetage jeres administration, yde support og rådgivning til jer og servicere slutkunden på jeres vegne. Sammen med jer udvikler vi de løsninger, der skal til for at forbedre serviceoplevelsen og jeres forretning.

Serviceområder med udviklingsfokus

Via outsourcing til Forca har vi sikret en værdiskabende investeringsproces og en cost effektiv administration med kundeservice på højt niveau. Det er muligt gennem det økonomiske og faglige fællesskab, som Forca tilbyder

Forca har fokus på værdi-skabelsen for medlemmerne – lige fra optagelse til de pensioneres. Vores medlemstilfredshed er høj, og vi får en bedre og bredere servicepalette, end vi selv kunne udvikle som enkeltstående selskab

De stordriftsfordele, vi opnår i Forca-regi, bidrager til, at vi nu har de tredje laveste omkostninger i branchen. Vi er en del af et stærkt kompetencefællesskab, hvor services udvikles til flere kunder i et effektivt og agilt setup og tilpasses til netop vores behov

Ved at outsource til Forca kan I som uafhængigt pensions-selskab få services til jeres kunder af høj kvalitet, men til stordriftspris. I kan drage nytte af den udvikling og de erfaringer, Forca har og få del i agile løsninger, der er tilpasset de hastigt ændrede lovkrav