Forca er en rendyrket servicevirksomhed med afsæt i pensionsbranchen. Vi sikrer jeres selvstændighed gennem agilt samarbejde og skræddersyet stordrift.

I 2006 stod tre uafhængige pensionsselskaber -og kasser i en forretningskritisk situation. De ønskede at udvikle forretningen og opnå stordriftsfordele, så der var mere pension til den enkelte pensionsopsparer. Samtidig ville de beholde deres selvstændighed.

Heraf udsprang Forca – en fællesejet servicepartner, der håndterer alle de bagvedliggende fællesnævnere mellem selskaberne i form af service og systemer, administration, it- og forretningsudvikling.

Ved at udnytte synergierne mellem Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension har vi formået at skabe økonomiske resultater og vækst, der kan ses på den enkelte slutkundes pensionsopsparing. Det i en grad, så Norli Pension Livsforsikring i 2016 valgte at tilslutte sig Forca-fællesskabet. Det samme gjorde Industriens Pension i 2017, hvor de outsourcede deres fondsadministration til Forca. 

Pensionsoptimering - et spørgsmål om marginaler

Med mere end 10 års erfaring og 300 fagmedarbejdere med dyb indsigt i pension, kundeservice, it, jura, økonomi og forretningsudvikling har Forca specialiseret sig i at finde de marginaler, der optimerer serviceoplevelsen og effektiviserer forretningen. Det betyder ekstra pension til den enkelte pensionsopsparer.

Vi er eksperter i at tilpasse os uafhængige pensionskassers og -selskabers virkelighed og behov for service, samtidig med at vi som strategisk partner proaktivt hjælper og udfordrer vores kunder til at opnå optimale resultater.

Det hjælper vi med

Vi leverer løsninger, der udvikler medlemstilfredsheden, skaber overskud og frigør ressourcer til at kunne fokusere på medlemsoplevelsen og investeringsstrategien hos vores kunder.

Kernen i vores forretning er, at vi får vores kunder og samarbejdspartnere til at stå stærkt og selvstændigt på et trygt, velfungerende fundament af agil udvikling og effektiviseret forretningsudvikling. Vi optimerer hele tiden på alle parametre – uanset om det drejer sig om avanceret aktuarservice, agil udvikling af digitale medlemsplatforme eller at hjælpe en pensionsopsparer i telefonen.

Forca er bygget på partnerskaber - er I den nye partner?

Vi lever af konstant at optimere og udvikle nye serviceløsninger af høj kvalitet i tæt partnerskab med vores kunder. Vi sætter en ære i at levere netop den service og rådgivning, som I og jeres medlemmer eller slutkunder efterspørger. Vi har styrken til også at udvikle og vækste jeres pensionsforretning. Som outsourcingpartner, er jeres succes også vores succes.

Sådan er vi organiseret

Forca er ejet 100 procent af de tre arbejdsmarkedspensionskasser og -selskaber Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension (PBU), som alle er repræsenteret i Forcas bestyrelse. Forca ledes af adm. direktør Steen Gram-Hanssen og er organiseret i tre hovedområder: Forretning & Udvikling, Økonomi & Finans samt It.

Nøgletal Q2 2019