Vi er den strategiske samarbejdspartner, der sikrer stabil service og agil fremdrift på tværs af jeres forretning

Det agile er ikke bare en arbejdsmetode i Forca – det er en grundlæggende filosofi. Det sikrer fleksibilitet, leveringssikkerhed, innovation og resultater på bundlinjen hos vores kunder

Sammen skaber vi intelligente løsninger

Med en agil tilgang til drift og udvikling tilbyder vi skræddersyet stordrift og personificeret service. Vi matcher den digitale transformation og de komplekse lovkrav. Vi udvikler nye løsninger i tæt samarbejde med vores kunder, som henter sparring og support i Forcas stærke kompetencefællesskab. Vi har specialister i alle relevante nicher af pensionsverdenen, fuld fokus på værdiskabelse og mere end 10 års erfaring med optimering – erfaring som nye kunder får fuld adgang til.

Serviceområder med udviklingsfokus

Medlems- og slutkundeservices

Optimér medlems- og slutkundeoplevelsen digitalt og personligt

Finansielle services

Få kompetent regnskabs-udarbejdelse samt økonomi- og risikostyring 

It-services

Byg forretningen på stabile og fremtidssikrede systemer

Fondsservice

Få kompetent fondsadministration på markedets mest avancerede fondssystem

Aktuarservices og analyser

Samarbejd med jurister, økonomer, analytikere og eksperter i Danmarks største aktuarteam

Compliance og risikostyring i Forca

Forca er garant for compliance, operationel risikostyring og it-sikkerhed. Compliance i Forca går på tværs af alle fag- og serviceområder samt udviklingsopgaver og er en implicit del af vores services og løsninger. 

Læs mere

Vores samarbejde kan skaleres til netop jeres behov

I kan vælge enkelte af vores pensionsservices eller en fuld outsourcing. Vi kan fungere som systemleverandør, varetage jeres administration, yde support og rådgivning til jer og servicere slutkunden på jeres vegne. Sammen med jer udvikler vi de løsninger, der skal til for at forbedre serviceoplevelsen og jeres forretning.