Mere i pension til Forcas kunders medlemmer

Aldersopsparing giver muligheder for medlemmerne og kræver en stor indsats af Forca.

Stor ændring i eksisterende ordning

Danmarks pensionssystem er kendt som verdens bedste, men den udmærkelse har været under pres på grund af de såkaldte samspilsproblemer. Pensionsreformen, der trådte i kraft i 2018, betød nemlig, at reglerne blev ændret med det formål at mindske de samspilsproblemer, der kan opstå, når opsparet pension modregnes i de offentlige ydelser.

Reformen betyder, at medlemmer har fået mulighed for at få en skattefri aldersopsparing på deres arbejdsgiverordning, og at de kan betale væsentligt mere ind til aldersopsparingen i de sidste år, før de går på pension. Medlemmerne får ikke fradrag for deres indbetaling til aldersopsparing, men til gengæld er pensionen skattefri, når den bliver udbetalt, og den modregnes ikke i de offentlige ydelser som for eksempel folkepensionens tillæg. Det betyder mere udbetalt i samlet pension for rigtig mange danskere.

Da ændringerne i aldersopsparing kan have stor betydning for det enkelte medlem, var vi, i tæt dialog med vores kunder om, hvordan vi skulle gribe implementeringen af reglerne i Pensionsreformen an. Det fælles mål var – også i denne sammenhæng - at rådgive medlemmerne så godt som muligt og sikre, at den enkelte træffer det rette valg.

Individuel rådgivning og skræddersyede løsninger:

Forcas kunder har valgt tre forskellige måder at gribe de nye muligheder for aldersopsparing an, ud fra hvad hver enkelt kunde har vurderet har størst betydning for netop deres medlemmer. Pædagogernes Pension og Lærernes Pension har besluttet, at deres medlemmer selv skal tilvælge en aldersopsparing, hvis de ønsker det. PKA har valgt, at medlemmerne får aldersopsparing automatisk på deres ordning, men efterfølgende har mulighed for at fravælge, hvis det ikke er en fordel for den enkelte.

Første skridt har været at bygge en forsikringsteknisk løsning, der kobler aldersopsparing til de eksisterende ordninger - først for nytegninger og dernæst for eksisterende medlemmer.  

Dernæst har vi gennemført kampagner til medlemmerne på vegne af vores kunder med information om de nye muligheder. På kundernes hjemmesider har vi oprettet et rådgivningsunivers til medlemmerne, hvor de får en anbefaling om, hvorvidt aldersopsparing er en god idé for netop dem, og hvor det enkelte medlem selv kan til- eller fravælge muligheden. Den mulighed har mere end 65.000 medlemmer i 2019 benyttet sig af.

Dialog med 260.000 medlemmer

Gennem kampagnerne har vi i 2019 haft kontakt med mere end 260.000 medlemmer for at sikre os, at de kender til mulighederne ved aldersopsparing og rådgives bedst muligt i forhold til deres egen situation. Der har været tale om en stor og vigtig rådgivningsopgave, som har indbefattet nye skattemæssige forhold, og derfor mere kompleksitet. Det har medført flere og længere samtaler med medlemmerne.

Opgaven er løftet via et tværfagligt samarbejde i organisationen, hvor både udvikling af selvbetjeningsløsninger, kampagner, forsikringsteknik mv. har understøttet den vigtige rådgivningsopgave.

”Forca har leveret en stor indsats for at få de nye muligheder ved alderspensionering implementeret. Der har både været tale om en omfattende teknisk løsning, men også et kompliceret rådgivningsværktøj. Aldersopsparingen er en ny muligheden for lærerne, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at lærerne bliver rådgivet ordentligt og let kan vælge aldersopsparingen på deres ordning,” siger Steen Schouenborg, forsikringsdirektør i Lærernes Pension

I forbindelse med reformen har vi sendt mere end 397.000 breve ud til medlemmerne af Lærernes Pension, Pædagogernes Pension og PKA. Vi har modtaget omkring 11.000 opkald, og endelig har 65.000 medlemmer logget ind på de nye selvbetjeningsløsninger på hjemmesiderne.

Hele 45.000 medlemmer har været inde forbi det nye aldersopsparingsunivers på PKA`s hjemmeside, der er leveret af Forca, og det siger også noget om relevansen for medlemmerne i det her,” siger Tomas Frydenberg, direktør for Medlemmer, Aktuariat, Kommunikation i PKA.

Mange pædagoger sparer ikke nok op til pension. De har nu fået en ekstra mulighed for at spare mere op på en aldersopsparing, hvor udbetalingen ikke har indflydelse på folkepensionens tillæg. Særligt den skriftlige information om de nye muligheder har været værdifuld for vores medlemmer”, fortæller Line Nexø Leth, chef for Rådgivningscenter & Medlemsadministration i Pædagogernes Pension.

Medlemmerne har flere penge til sig selv, når de går på pension

Forcas arbejde med implementeringen af aldersopsparing for vores tre kunder bidrager til, at medlemmerne får mere den dag, de går på pension. For PKA har samarbejdet med Forca været særligt værdifuldt, da det for langt de fleste af PKA’s medlemmer kan betale sig at indbetale til aldersopsparingen.

Vi har vurderet, at aldersopsparing vil være en fordel for langt hovedparten af vores medlemmer. Derfor har vi valgt, at ordningen bliver slået til for næsten alle indbetalende medlemmer. I samarbejde med Forca sikrer vi, at de ikke risikerer at gå glip af muligheden,” fortæller Tomas Frydenberg, direktør for Medlemmer, Aktuariat og Kommunikation i PKA.

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.