Flere data giver medlemmerne større indsigt i seniorlivet

Grundige analyser og et transparent samarbejde om flere data til PensionsInfo gav værdifulde nye indsigter om medlemsgrupperne til vores kunder.

Forca leverer på vegne af PKA, Lærernes Pension og Pædagogernes Pension en række data til PensionsInfo, hvor medlemmerne kan få et samlet overblik over alle deres pensioner og forsikringer. På PensionsInfo kan man blandt andet se en graf over udbetalinger efter pensionsalderen.

Indtil slutningen af 2023 har pensionsselskaberne kun skullet levere ét sæt prognosetal pr. pensionsalder, og PensionsInfo forlængede derefter grafisk udbetalingsforløbet som en vandret linje. Medlemmet kunne opfatte det som om, at købekraften er konstant. Det var dog ikke tilfældet, da der ikke var taget højde for blandt andet inflation.

Nye krav om købekraft

Brancheorganisationen Forsikring & Pension bad i 2022 hele branchen om at levere flere data, så man fremover kunne vise en prognose for, hvordan købekraften udvikler sig år for år i hele udbetalingsperioden. Desuden skulle der leveres supplerende pensionsdata med henblik på at rådgive medlemmerne bedre om overførsel og samling af pensioner.

Oplysninger om købekraft giver medlemmerne et klarere billede af deres økonomi i seniorlivet. De kan med andre ord ikke bare se det udbetalte beløb i kroner og ører, men også hvad pengene er værd.

I samarbejde med kunderne blev det komplekse projekt startet i Forca i starten af 2023, og fra begyndelsen var der fokus på grundige analyser og risikohåndtering.

Mindre statistisk materiale

Beregninger bliver nemt usikre, når prognoser skal forudsige pensionsudbetalinger op til 30 år efter medlemmets pensionsalder. Der er mindre statistisk materiale at regne ud fra, og derfor er udviklingen vanskeligere at forudsige. Tallene i prognoserne for nogle policer vil derfor i nogle situationer se usædvanligt høje eller lave ud.

Problemet blev tidligt identificeret og drøftet med kunderne. Der blev gennemført omfattende analyser af udbetalingsforløb for forskellige policer og medlemsgrupper for at afdække problemet og finde en løsning.

Definerede grænser blev løsningen

Vi besluttede sammen med vores kunder at definere nogle grænser, som prognoserne skal holde sig indenfor. Hvis tallene bevæger sig udenfor, vil Forca i stedet vise medlemmet et udjævnet udbetalingsforløb. Medlemmet vil samtidig se en bemærkning om, at der mangler data om købekraft.

Prognoser, som rammer uden for grænserne, bliver systematisk rapporteret til kunderne, så kunderne løbende kan vurdere policerne.

Analyseværktøj kan optimere arbejde

De mange analyser af policer og medlemsgrupper i begyndelsen af projektet har givet kunderne en række nye indsigter i deres medlemsgrupper. Analyseværktøjet, som blev udviklet, kan potentielt bruges til at optimere arbejdet med at fastsætte diverse beregningssatser.

Indsigter, bedre IT og transparent samarbejde

Projektet skulle være i mål i midten af november 2023, for at kunderne fortsat ville være compliant. Det lykkedes samtidig med, at der var en række positive sideeffekter.

Kunderne har fået en ny og større indsigt i deres medlemsgrupper. Medlemmerne har fået et bedre indblik i, hvordan deres økonomi i seniorlivet vil se ud. Og projektet har bidraget til en forbedret IT-arkitektur i Forca.

Derudover har det store fokus på grundige analyser, afdækning af risici, et tæt samarbejde og fælles beslutninger gjort, at projektet kom godt i mål.

”Projektet var omfangsrigt og komplekst og stillede store krav til både IT-infrastrukturen og forretningsforståelsen. Med stærke analyser og et tæt samarbejde kom vi i fællesskab godt i mål og fik designet tilfredsstillende løsninger på de udfordringer, der opstod undervejs. Det er de samme krav, der gælder for alle i Forca-fællesskabet, så vi har opnået en betydelig økonomisk fordel ved at løse opgaven i fællesskab, og vi kan i PKA desuden bruge de mange indsigter om medlemsgrupperne i vores arbejde fremover. Det vil være med til at give medlemmerne endnu bedre pensioner og service,” siger Nicolai Maltesen, ansvarshavende aktuar i PKA.

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.