Ny kundegruppe stiller nye krav til Forca

Med kompetent og proaktiv rådgivning sikrer Forca god onboarding af nye firmakunder.

Ny kundegruppe og nye pensionsordninger stiller nye krav til Forca

Forca har lang tradition for at rådgive medlemmer med en arbejdsmarkedspensionsordning på vegne af vores kunder. En af vores kunder, PKA, er nu gået ind på markedet for firmapensionsordninger, hvilket er ordninger, som adskiller sig fra flertallet af de øvrige pensionsordninger, Forca har erfaring med.

Den pensionsordning, som PKA tilbyder firmakunder, indeholder nemlig et markedsrenteprodukt med mulighed for at ændre risikoprofil. Ordningen giver også mulighed for at skrue op og ned for dækningerne på forsikringerne samt mulighed for at tilføje dækning ved tab af erhvervsevne - et produkt PKA eller vores øvrige kunder ikke tidligere har udbudt. For Forca har det betydet etablering af en ny organisatorisk enhed og udvikling af vores forsikringstekniske system og digitale løsninger, så vi kan håndtere den nye medlemsgruppe.

Proaktiv og kompleks rådgivning giver skærpede kompetencer

I samarbejde med PKA har Forca etableret et set up, der kan tage godt imod PKA’s nye firmakunder og deres medarbejdere. Først og fremmest ved at udvikle en ny pensionsordning, der passer til de nye firmakunder.

Den nye organisatoriske enhed i Forca beskæftiger sig primært med rådgivning af medarbejderne hos de nye firmaordninger. På den måde er rådgiverne dedikeret til denne særlige gruppe af firmakunder og deres medarbejdere. Vi kontakter alle medarbejdere hos de nye firmakunder proaktivt, byder dem velkommen i PKA og tilbyder en individuel rådgivning med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Introduktionen af firmakunder i Forca har medført et behov for at skærpe rådgivernes kompetencer i forhold til den nye målgruppe. Rådgivning af firmaordninger kan være lidt mere kompleks, da der er flere individuelle hensyn og flere valgmuligheder i firmaordningerne. Det er vigtigt, vi har de rette kompetencer og er i stand til at målrette rådgivningen til den enkelte medarbejder.

Bedre rustet til nye firmaordninger og til medarbejdernes behov

Med Forcas erfaring med at onboarde nye firmakunder, er vi nu bedre i stand til at håndtere, at vores kunder bevæger sig ind på nye markeder og tager nye typer af pensionsordninger ind. En erfaring, vi kan overføre til implementeringen af andre potentielle nye kunder.

Alle vil få glæde af de nye digitale løsninger, den forsikringstekniske platform samt erfaringen med en proaktive rådgivning.

For PKA har det særligt været vigtigt, at rådgiverne er i stand til at sætte sig i medarbejdernes sted og kan rådgive om, hvad der er vigtigt i hvert enkelt medlems situation og på den måde være på forkant.  

”Rådgiverne skal kunne komme med anbefalinger til medarbejdernes pension, uden at de måske direkte har efterspurgt det. Det synes jeg, Forca er lykkedes med, og at rådgiverne har været i stand til. Det er med til at vise et professionelt overblik fra Forcas side,” fortæller Lene Rasmussen, underdirektørfor Medlemmer & Marked, PKA.

Louise Kirkeby Christensen er en af de pensionsrådgivere, der har rådgivet medarbejderne hos de nye firmakunder. Hun har fået god respons på den proaktive rådgivning:

”Når vi ringer og interviewer medarbejderne om deres livssituation og forklarer dem, hvordan de er stillet i forhold til deres pension, tager de meget positivt imod det. Vi har blandt andet opridset forskellige scenarier, som de måske ikke selv havde overvejet, når vi spørger til netop deres situation.”

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.