Metoder fra design thinking har givet stor indsigt på aktuarområdet

Ny automatiseret proces for fastlæggelse af satser med hyppigere vurderinger.

Metoder fra adfærdsdesign og antropologi

Aktuarafdelingen i Forca er blandt Danmarks største og leverer værdifulde beregninger til Forcas kunder. Vi er optaget af at forstå og være på forkant med de behov, vores kunders aktuarer har. I den ånd har vi gennemført et designsprint med det formål at identificere potentiale for at effektivisere og forny den proces, hvor aktuarerne årligt fastsætter satser. Satser er i denne sammenhæng alle de antagelser og de parametre, der indgår i aktuaropgørelser.

Metoden, der oprindeligt stammer fra teorier indenfor adfærdsdesign, brugte Forca til at finde nye løsninger til, hvordan aktuarerne håndterer kundeleverancer omkring fastlæggelse af satser. Forudgående for hvert af sprint-forløbene var der udarbejdet en antropologisk indsigtsopsamling på kunder og pensionsmedlemmer for at kende deres behov i dybden.

Værdifuldt kompetencemiks og kreativ idéfase

Det var første gang, aktuarområdet gennemførte et designsprint, og det viste sig hurtigt at give værdifulde indsigter – og sprintet resulterede i en række indsatser for processen. Deltagerne ved begge sprints var en blanding af forskellige faglige kompetencer i Forca, og det gav en god kreativ dynamik, der også var afspejlet i de prototyper, som blev produceret.

Designsprintets udformning gjorde, at deltagerne kunne blive i idéfasen længere end normalt og dér afsøge forskellige løsningsmuligheder, hvilket øgede både kvalitet og kreativitet. Værdien af at være samlet på tværs af faggrupper og kompetencer samt lave tidlig validering og test af prototyperne var ikke til at overse.

Ny automatiseret proces med hyppigere vurderinger

I fastlæggelsen af satser har Forcas aktuarer haft tradition for at vurdere satserne en gang årligt. På baggrund af designsprintet blev det tydeligt for Forca, at vi skulle udvikle en model til hyppigere og automatiseret opgørelse af de størrelser, der anvendes i processen for satsfastsættelse – for eksempel antal genkøb, invalideskader med mere. Værdiskabelsen i at tydeliggøre sammenhænge mellem regnskabsopgørelse og satsfastsættelse blev også tydelig.

Forbedring af kunders beslutningsgrundlag om finansiel styring af passivsiden

Den nye proces for fastlæggelse af satser bryder med den tradition, at fastlæggelse af satser ligger fast én gang om året. Derimod kan hændelser nu følges hele året, og det giver mulighed for at reagere hurtigt på afvigelser og have føling med satser hen over året.

Ved at udvikle en ny proces for fastlæggelse af satser er Forca blevet i stand til at monitorere sammenhængen mellem skader og satser. Vi har også opnået et løft af kvalitet grundet bedre indsigt i data, sammenhænge og kontroller, hvilket giver vores kunder og Forcas aktuarer større løbende indsigt i medlemmet og udvikling i medlemsbestanden.

Den nye proces muliggør også en samlet helhedsrapportering, der svarer til kundens behov for indsigt i den samlede forretning, hvor man for eksempel tydeligere kan observere effekter af kampagner, outbound opkald med mere. Med andre ord en samlet forretningsrapportering, som har været emnet for endnu et designsprint, hvor både Forca og kunder deltog, og det har givet grundlag for at arbejde med endnu bedre aktuarrapportering og langt højere digitaliseringsgrad.

Alt i alt kan vi med den nye proces for fastlæggelse af satser i Forca give vores kunder et bedre og mere oplyst beslutningsgrundlag og forbedre deres mulighed for finansiel styring af passivsiden. Yderligere er der sket et kvalitetsløft på tværs af Forcas aktuarleverancer.

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.