Stordriftsmusklen blev stærkere i 2019

Forcas opgave er at skabe værdi for vores kunder, og værdiskabelse dækker over flere ting, men først og fremmest den rette kvalitet til en konkurrencedygtig pris.

Vi skaber værdi ved at give pensionsmedlemmerne en bedre serviceoplevelse fx i form af letforståelig pension, en oplevelse af at man bliver kontaktet med de rigtige budskaber og flere muligheder for selvbetjening.

Værdiskabelse er også, at vi skal skabe et fald i enhedsomkostninger på tværs af kunderne, så der trækkes så få penge fra den enkelte pensions-opsparer som muligt. I 2019 bekræftede Forca endnu engang, at stordrift for pensionsselskaber er vejen til lavere administrationsomkostninger. Samtidig med, at vi oplevede organisk vækst hos kunderne i antal medlemmer, faldt enhedsomkostningerne for kunderne.

Stordrift betyder også individuelle kundeløsninger
Stordrift betyder, at man som kunde hos os kan være fælles om at dele udgifterne til mange af de services, alle pensionsselskaber tilbyder deres medlemmer og kunder. Også i 2019 steg graden af fælles stordrift hos vores kunder.

Stordrift i Forca kan faktisk opleves som skræddersyet og individuel for det enkelte selskab. Målet er at finde en god balance mellem kundens ønske om skræddersyede løsninger og stordrift.

2019 bar præg af højere efterspørgsel på nye løsninger og flere gode oplevelser for pensionsopsparerne. Selv om forretningsmodellen har fokus på stordrift, er der også plads til selskabernes individuelle udviklingsønsker, og som digital virksomhed bidrager Forca til vores kunders udvikling af deres forretning gennem flere gode medlemsoplevelser, hvor kommunikationsløsninger er baseret på data.
I 2019 blev det til mere end 140.000 udviklingstimer, som er på samme niveau som i 2018. Mange af timerne er netop drevet af den efterspørgsel hos vores kunder, der retter sig mod at styrke medlemsrelationen.

Effektivisering
På tværs af Forca identificerer, prioriterer og igangsætter vi effektiviseringsinitiativer for at give mest værdi for kunder og medlemmer. Der er tæt sammenhæng mellem effektivisering og automatisering - i 2019 har vi fortsat effektiviseret en lang række processer både inden for pensionsadministration og økonomi blandt andet ved at sætte strøm til flere tests og kontroller. Det frigiver tid hos medarbejdere til de mere komplicerede processer, der kræver specialkompetencer.

Governance og compliance
I pensionsbranchen er kunderne naturligt optaget af, at der er styr på governance – og det er der i Forca.
Vi arbejder struktureret med risiko-identifikation og er hele tiden opmærksomme på at mindske risici. Vi har en kultur, hvor der kan tales åbent om fejl. Det betyder, at vi har det bedste grundlag for at forbedre processer og gøre den samlede risiko mindre. Vi foretager løbende forbedringer til vores rapportering og transparens i informationer, så vores kunder også oplever tryghed i risikolandskabet. I 2019 har vi for første gang modtaget og udgivet en udvidet revisorerklæring om persondata til vores kunder. Vi er tilfredse med, at den opfyldte vores forventning om, at alt var i orden.

Cybersikkerhed på agendaen
Cybersikkerhed fylder både for vores kunder og for Forca og er et emne, vi i de seneste år har været ekstra opmærksomme på. Vi udbygger løbende forsvaret mod cybercrime med nye værktøjer og udvidelse af overvågning og logning, som kan forhindre angreb. I 2019 har vi blandt andet implementeret værktøjet ’Darktrace’, som er avanceret kunstig intelligens, der blandt andet kan registrere og måle usædvanlig adfærd. Udover de tekniske værn kører vi også regelmæssige awareness-kampagner for medarbejderne. Vi har jævnlige dialoger med vores kunder, hvor vi sammen afstemmer, hvilket sikkerhedsniveau der er det rigtige.

Tak til medarbejdere i Forca, der endnu engang har gjort en stor forskel for vores kunder og for Forca.

Steen Gram-Hanssen
Administrerende direktør

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.