Forca støtter nepalesiske kvinder

Forca har valgt at sætte fokus på at hjælpe nogle af verdens mest udsatte og fattige kvinder, og har en 4-årig aftale med den velgørende forening WAWCAS International.


Forca vil gerne sætte fokus på at hjælpe nogle af verdens mest udsatte og fattige kvinder og har indgået en fireårig aftale, som trådte i kraft i 2019, med den velgørende forening WAWCAS International. Forcas bidrag er økonomisk støtte samt som dialog- og sparringspartner.

WAWCAS står for: Woman At Work Children At School. Det er et iværksætterprogram for nepalesiske kvinder, som lever i stor fattigdom, der gør kvinderne i stand til at starte egen forretning, skabe egen indkomst og dermed grundlag for at leve et værdigt liv. Kvinderne gennemgår et 16 måneders uddannelsesforløb og får et lille lån, som skal anvendes til, at de kan etablere deres egen forretning efter de første fire måneders uddannelse. Når mor kommer i arbejde, kommer børnene i skole, og på den måde spreder velstanden og værdigheden sig som ringe i vandet.

Når kvinderne er færdiguddannede, er de kompetente ejere af en lille forretning og en del af en gruppe med 25 ligesindede. De er finansielt uafhængige, har råd til at sørge for, at deres børn kommer i god skole, kan betale skolefee, skoleuniformer, undervisningsmaterialer også i årene fremover og på den måde give deres børn en bedre chance i livet. I takt med at de succesfulde iværksættere trives og får succes, løftes hele landsbyen.

Det koster ca. 2.700 kr. at uddanne en kvinde. For det beløb er det muligt at gøre kvinden og kvindens familie uafhængig og skabe en stabil indkomst og en lysere fremtid.

Resultaterne i WAWCAS taler for sig selv:
• 750 nye kvinder starter hvert år på programmet, og deres ca. 1.800 børn kommer til at gå regelmæssigt i skole og sikres stabil skolegang.
• Hele 4.800 kvinder har pr. december 2019 været igennem programmet og har ændret livet for sig selv og deres familier ved at etablere egen forretning. Kvindernes ca. 9.500 børn går nu i skole og er sikret en stabil skolegang gennem morens øgede bevidsthed og opsparing til skoleudgifter.
• 98 % af opstartslånene tilbagebetales til WAWCAS og genanvendes til lån til nye kvinder i programmet.
• 95% af kvindernes forretninger eksisterer stadig efter fem år.
• Der er en signifikant reduktion af vold i hjemmet mod kvinderne.

WAWCAS tager udgangspunkt i kvinderne, da erfaringerne viser, at når man giver kvinder uddannelse, skaber det økonomisk fremgang for hele samfundet. Kvinderne er ofte familiens bærende element og de mest stabile til at sikre fremgang. WAWCAS støtter op om flere af FN’s verdensmål ved at arbejde for kvalitetsuddannelse, ligestilling mellem kønnene, anstændige jobs og økonomisk fremgang, og verdensmålene er noget, Forca også gerne vil bakke op om.

Læs mere om WAWCAS

 

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.