Forca hjælper med at dokumentere PKA’s pensionsstigning

PKA vil gerne kunne dokumentere overfor både medlemmer og bestyrelse, at medlemmernes pensioner er steget over de seneste fem år. Det har de fået hjælp til i Forcas analyseenhed. 

Nøgleord
Analyse, data, agil, outsourcingpartner, datagalleri, pensionsstigning, strategisk kommunikation  

Serviceområder:

data.jpg


Forcas analyse gjorde os i stand til at dokumentere, at der over de sidste fem år har været en stigning i medlemmernes pensioner og til at fortælle det på en måde, der gav mening for medlemmerne

Tæt samarbejde med agil tilgang

Forca har fokus på data og analytisk tilgang overfor sine fire kunder og arbejder agilt, tværorganisatorisk og tæt med sine kunder om analyseopgaver. Det gør Forca i stand til at forstå kundernes behov og analysens formål bedre. Samtidig rådgiver Forca sine kunder om, hvad der kunne være mulige fremtidige analysebehov. 

 

Forca tager en meget aktiv rolle i analysearbejdet for både PKA og vores andre kunder for at skabe øget værdi ud af de mange data, Forca råder over om PKA’s medlemmer, samtidig med at Forca arbejder på at udbygge data dér, hvor det skaber værdi for vores alle vores kunder.

 

Forca så i analysen først på bestanden for at finde ud af, om det generelle billede fra 2011-2015 viste en stigning i bidraget og depot fordelt på aldersgrupper. Herefter fandt Forca et typisk medlem inden for hver aldersgruppe og faggruppe/pensionskasse og undersøgte udviklingen i bidrag, depot og posteringer samt pensionerne for på den måde på det enkelte medlems niveau, at kunne vise en udvikling.

 

Forca leverer færdig analyse til PKA

Forcas stærke kompetencer indenfor analyse og den agile tilgang til opgaven har gjort det muligt for Forca at levere en analyse på et meget højt niveau til PKA baseret på data, der hentes fra depoter og prognoseydelser.

Forca og PKA er blevet i stand til at illustrere og dokumentere, at et typisk PKA-medlems pension er steget med op til 50.000 kr. på fem år. Høje afkast og stigende indbetalinger er de væsentligste årsager til den høje stigning i pensionerne.

Forca leverer et færdigt analyseresultat og kommunikérbare materialer til kunderne frem for blot at levere rå-data og rapporter. Dét gør det let at formidle resultaterne for PKA og gør, at de umiddelbart kan bruge dem i deres PR-arbejde samt i dialogen med direktion, bestyrelse og interessenter.

 


Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.