Ledelsesfilosofi

Vores ledelsesfilosofi er enkel – vi vil skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejderne får let ved at gøre det rigtige.

Empowerment
I Forca sigter vi efter at uddelegere mest mulig beslutningskraft til den enkelte medarbejder, derfor arbejder vi med begrebet empowerment. Empowerment i Forca betyder at give medarbejderne lyst, kompetencer og rammer til opgaverne og have tillid til, at medarbejderne selv tager initiativ og ansvar.

Vi lægger desuden vægt på disse tre elementer:

Formål – at du oplever mening både med dit eget, daglige arbejde, og Forcas overordnede formål og løfte til markedet.

Autonomi – at du har evne og mulighed for at have indflydelse på hvordan du skal udføre dine egne arbejdsopgaver.

Beherskelse – at du har kompetencerne til at varetage eksisterende og kommende arbejdsopgaver.


Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.