Ledelsesfilosofi

Vores ledelsesfilosofi er enkel – vi vil skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejderne får let ved at gøre det rigtige.

Empowerment
I Forca sigter vi efter at uddelegere mest mulig beslutningskraft til den enkelte medarbejder, derfor arbejder vi med begrebet empowerment. Empowerment i Forca betyder at give medarbejderne lyst, kompetencer og rammer til opgaverne og have tillid til, at medarbejderne selv tager initiativ og ansvar.

Vi lægger desuden vægt på disse tre elementer:

Formål – at du oplever mening både med dit eget, daglige arbejde, og Forcas overordnede formål og løfte til markedet.

Autonomi – at du har evne og mulighed for at have indflydelse på hvordan du skal udføre dine egne arbejdsopgaver.

Beherskelse – at du har kompetencerne til at varetage eksisterende og kommende arbejdsopgaver.