Sådan arbejder et agilt udviklingsteam

Et agilt team består typisk af meget forskellige fagkompetencer inden for fx medlemsservice, it, aktuarservice og kommunikation.

Mange faggrupper i samme rum
Kommer du til at arbejde i et af vores faste agile udviklingsteams, er målet, at du udvikler dine kompetencer ud over din oprindelige faglighed gennem et tæt samspil med dine kolleger med andre fagligheder. Et agilt team består typisk af meget forskellige fagkompetencer som fx medlemsservice, it, aktuarer og kommunikation. Samtidig med at du er en del af det faste team, deltager du også i et eller flere faglige netværk.

I teamet arbejder vi efter scrum-metoder, hvilket fx vil sige

  • Teamet er selvorganiserende, og I planlægger og beslutter sammen
  • I arbejder i fastlagte sprints, der afsluttes med færdige leverancer, men med mulighed for at kunne skifte kurs undervejs
  • I arbejder efter scrum-metoden med faste daglige standup-møder, retrospectives m.m.