Sådan arbejder et agilt udviklingsteam

Et agilt team består typisk af meget forskellige fagkompetencer inden for fx medlemsservice, it, aktuarservice og kommunikation.

Mange faggrupper i samme rum
Kommer du til at arbejde i et af vores faste agile udviklingsteams, er målet, at du udvikler dine kompetencer ud over din oprindelige faglighed gennem et tæt samspil med dine kolleger med andre fagligheder. Et agilt team består typisk af meget forskellige fagkompetencer som fx medlemsservice, it, aktuarer og kommunikation. Samtidig med at du er en del af det faste team, deltager du også i et eller flere faglige netværk.

I teamet arbejder vi efter scrum-metoder, hvilket fx vil sige

  • Teamet er selvorganiserende, og I planlægger og beslutter sammen
  • I arbejder i fastlagte sprints, der afsluttes med færdige leverancer, men med mulighed for at kunne skifte kurs undervejs
  • I arbejder efter scrum-metoden med faste daglige standup-møder, retrospectives m.m.


Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.