Du udvikler dig i jobbet

Det er vigtigt for os, at du har de rette rammer og kompetencer til at udføre dit job bedst muligt.

Din udvikling skal matche Forcas opgaver
Vi ønsker at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere med sans for vores vigtigste opgave - at yde den bedst mulige service og administration til vores kunder og deres medlemmer, herunder løbende at medvirke til at reducere omkostningerne. Vi sikrer, at du har de rette rammer til at udføre dit job bedst muligt.

I Forca er du og din leder gensidigt forpligtet til åbent at drøfte kompetenceudvikling, jobskifte mv. igennem hele ansættelsen. For al kompetenceudvikling gælder, at indsatsen skal understøtte Forcas mål, vores DNA og vores løfte til markedet.

På den måde tror vi, at Forca kan leve op til fremtidens krav og forventninger, samtidig med at du også får mulighed for at forfølge dine personlige udviklingsmuligheder og –mål.

Kompetenceudvikling kan ske på mange måder, fx gennem sidemandsoplæring, on-the-job træning, jobrotation, coaching, ekstern uddannelse m.m. Forca betaler for og yder frihed til uddannelse, der opfylder de ovenstående mål.