Fokus på digitalisering

Ved at kombinere en datadrevet og digital tilgang personificerer vi servicen overfor den enkelte pensionsopsparer og gør selvbetjening let.

Den digitale transformation sætter nye standarder for, hvordan pensionsopsparere skal serviceres. I Forca arbejder vi kontinuerligt med at sikre, at vores kunders medlemmer og slutkunder får den bedst mulige serviceoplevelse.

Vi arbejder målrettet på at udvikle nye digitale løsninger, samtidig med at vi optimerer og videreudvikler de eksisterende. Det gør vi ved at kombinere en datadrevet tilgang med et stærkt digitalt fokus.

Data forbedrer kundeoplevelsen
Vi har vores egen data- og analyseenhed og opsamler løbende flere og flere data, som giver os indsigt i den enkelte pensionsopspares adfærd. Dermed bliver vi i stand til at forbedre slutkundeoplevelsen
ved at møde pensionsopsparererne
lige netop dér, hvor de er.

Vi anvender blandt andet data til at lave personificerede udtryk på pensionsselskabernes hjemmesider til at udarbejde målrettet og relevant kommunikation i nyhedsbreve, på hjemmesider, i mails og breve til pensionsopsparerne og gennem proaktive henvendelser om de emner, som optager den enkelte.

Ligesom data giver os indsigt til at udvikle nye, brugertilpassede services svarende til pensionsopsparernes behov.

Øget mulighed for selvbetjening
Vi arbejder løbende på at øge pensionsopsparernes mulighed for selv at lave beregninger og let og hurtigt overskue deres pensionsordning. Vi har blandt andet udviklet løsninger, så man selv kan beregne mulighederne ved alderspensionering, hvad konsekvensen er ved at gå op og ned i arbejdstid eller ved at indbetale mere.

Derudover har vi udviklet selvbetjeningsløsninger på en række relevante områder, så man selv kan lave fx begunstigelse, overførsler, igangsætte alderspension, ansøge om udbetaling ved kritisk sygdom, forlænge eller fravælge bidragsfri dækning, samle sine pensioner et sted eller oprette en aftale om supplerende opsparing. Som resultat vælger flere og flere nu at bruge vores selvbetjeningsløsninger til eksempelvis at sætte deres pension i gang.

Vi supplerer selvbetjeningen med andre kommunikationskanaler, og man kan selvfølgelig forsat kontakte os på telefon, mail eller chat og få personlig rådgivning.

Tilgængelig 24/7 og på alle kanaler
Tilgængelighed er samtidig en vigtig faktor. Vi har udviklet vores services og rådgivning, så vi er til stede på alle kanaler og på de tidspunkter, som pensionsopsparerne ønsker.

Vi arbejder på tværs af alle kanaler; hjemmesider, mails, chat, telefon og varetager også fx informations- og fyraftensmøder med pensionsopsparerne for vores kunder.

Vi har gjort størstedelen af den information, man som pensionsopsparer har brug for at vide om sin pensionsordning, tilgængelig online, ligesom vi har udvidet åbningstiden i vores servicecenter, så vi er tilgængelige på telefon eller chat på lige netop det tidspunkt, som passer til hans eller hendes behov.


Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.