En samlet serviceoplevelse

Forca fokuserer på vores kunders pensionsmedlemmers oplevelse igennem hele deres forløb som først pensionsopsparer og senere pensionist.

Vi har fokus på at give en samlet serviceoplevelse i Forca. Vores end-to-end fokus på pensionsopspareren betyder for os, at vi skal være i stand til at tilbyde relevant, brugervenlig, ensartet og proaktiv service.

Relevant og personlig service
Vi fokuserer på at tilbyde relevant service til pensionsopspareren, hver gang hun er i kontakt med sit pensionsselskab eller pensionskasse fra arbejdslivets start til livets afslutning.

Vi bestræber os på at møde pensionsopsparerne præcis dér, hvor de er i livet og ved afgørende vendepunkter i deres liv som nyt job, ægteskab eller skilsmisse, nedgang i arbejdstid, arbejdsløshed, sygdom, efterløn, pension og i sidste ende død.

Pensionsopsparerens behov i hver af disse situationer er forskellige, og det er derfor ekstremt vigtigt, at vi møder dem med relevant information om deres rettigheder og muligheder og yder relevant service i forbindelse med de livsændringer, de står over for. Samtidig er det essentielt, at der er en rød tråd i kommunikationen og entydig og ensartet kommunikation gennem hele livet.

Brugervenlig og proaktiv service
Forca servicerer mere end 600.000 pensionsopsparere på vegne af vores kunder, og når de er i kontakt med deres pensionsselskab eller pensionskasse, skal det være enkelt og intuitivt for dem at finde svar. Uanset om de søger svar på pensionsselskabets hjemmeside, bruger de mange digitale selvbetjeningsløsninger, kontakter en rådgiver på telefon, mail, chat eller modtager en mail eller et brev fra deres pensionsselskab eller pensionskasse.

Vi kontakter også pensionsopsparerne proaktivt ved eksempelvis at give overblik over, hvad de skal gøre, når deres efterlønsalder eller pensionsalder nærmer sig. Det gør vi med udgangspunkt i de behov, vi har identificeret, at pensionsopsparerne har, for ikke kun at vide, hvad de skal gøre i forhold til deres pension, men også i forhold til a-kasse, efterløn, SKAT mm. Det er med til at skabe klarhed for pensionsopspareren og give en smidigere overgang til seniorlivet og pensionisttilværelsen.

Involvering af pensionsopsparerne
For at sikre fokus på den samlede serviceoplevelse fra end-to-end har vi etableret et serviceteam i Forca. Serviceteamet fokuserer udelukkende på at undersøge og forbedre pensionsopsparernes oplevelse, uanset hvordan og hvornår de er i kontakt med os, og uanset hvem der har initieret kontakten.

Vores fokus på den samlede serviceoplevelse går på tværs af hele organisationen, og vi arbejder agilt og tværfagligt for at sikre, at alle relevante kontaktpunkter er tænkt ind fra arbejdslivets start til livets afslutning, og at vi prioriterer de serviceforbedringer, der giver mest værdi. 

Vi identificerer indsatsområder ved hjælp af medlemsinterviews, fokusgrupper og feedback fra vores rådgivere ud fra de henvendelser, de har haft, samt analyse af de målepunkter, som vores kunder opstiller for kundeoplevelsen for deres specifikke kundegruppe.

Alt efter hvad indsatsen går ud på, laver vi også prototyper, som vi tester på en række pensionsopsparere for at undersøge de specifikke behov til en løsning, eller vi sætter det i drift i en mindre gruppe for at se, hvordan det fungerer, før det implementeres bredere.


Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.