Agil tilgang

Forca udvikler nye services i et tæt og agilt samarbejde med og på tværs af kunder, afdelinger og fagområder i Forca. Det er opskriften på effektiv, skræddersyet stordrift.

Gennem en agil tilgang til udvikling skaber Forca tæt kundeinvolvering og bliver i stand til at levere skræddersyet stordrift og udvikle nye services hurtigt og effektivt på tværs af fagområder og kundebehov.

Agile siden 2013

Forca har siden 2013 arbejdet efter agil metode - som et led i at udvikle os som servicevirksomhed og udvikle endnu bedre og billigere services til vores fem kunder. Vi bruger metoden Scrum, som er en ’industristandard’ i forhold til konkret implementering af den agile metode.

I 2021 gennemførte vi en transformation, som danner grundlaget for et nyt skaleret agilt udviklingsunivers med vores pensionsmedlemmer og kunder i centrum. 

Alt udviklingsarbejde i Forcas projektportefølje sker i dag i 15 agile teams, der opererer indenfor Forcas rammer og med hvert deres tema – fx digitale løsninger, automatisering og fondsadministration. Hvert team består af medarbejdere med forskellige fagkompetencer som eksempelvis medlemsservice, IT, fondsadministration, aktuar/forsikringsteknik og kommunikation. Teamet planlægger og eksekverer selv alle de nødvendige forandringer og har mandat til at beslutte, hvordan arbejdet skal udføres og af hvem.

Mulighed for at skifte kurs undervejs

Den agile tilgang betyder, at planlægning sker løbende, og udviklingen sker i korte fastsatte iterationer, som afsluttes med færdige leverancer og med mulighed for at skifte kurs undervejs, og dermed hurtigt at kunne reagere på ændringer fx hvis der kommer nye indsigter, behov eller kundeønsker, som gør, at kravene til den udviklede løsning, ændrer sig. Scrum tager netop udgangspunkt i, at udvikling af komplekse produkter – som fx it- og digitale løsninger kan være en kompliceret og uforudsigelig proces – fremfor en kontrolleret, planlagt proces.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.