Agil tilgang

Forca udvikler nye services i et tæt og agilt samarbejde med og på tværs af kunder, afdelinger og fagområder i Forca. Det er opskriften på effektiv, skræddersyet stordrift.

Gennem en agil tilgang til udvikling og drift skaber Forca tæt kundeinvolvering og bliver i stand til at levere skræddersyet stordrift og udvikle nye services hurtigt og effektivt på tværs af fagområder og kundebehov.

Forca har siden 2013 gennemgået en agil transformation som et led i at udvikle sig som servicevirksomhed og udvikle endnu bedre og billigere services til vores fem  kunder. Fra at bruge en traditionel udviklingsmetode i Forcas projektportefølje besluttede Forca at anvende agil udviklingsmetode til udvikling af alle nye produkter og services – og Forca har i dag en agil tilgang til samarbejde, udvikling og drift.

Decentral beslutningskraft
Den agile metode har sin oprindelse i it-verdenen og bygger på en tanke om iterativ og trinvis udvikling, hvor krav og løsninger udvikles i et samarbejde mellem kunder/brugere og selvorganiserende, tværgående teams og med en letvægtstilgang til dokumentation, værktøjer og processer. Fokus er på at skabe værdi for – og i tæt samarbejde med - kunden og understøtte kundernes forretning.

Alt udviklingsarbejde i Forcas projektportefølje sker i dag i agile, selvstyrende teams, der opererer indenfor Forcas rammer og med hvert deres tema – fx digitale løsninger, automatisering og fondsadministration. Hvert team består af medarbejdere med forskellige fagkompetencer som fx medlemsservice, it, aktuar/forsikringsteknik, jura og kommunikation. Teamet planlægger og eksekverer selv alle de nødvendige forandringer og har mandat til at beslutte, hvordan arbejdet skal udføres og af hvem.

Mulighed for at skifte kurs undervejs
Den agile tilgang betyder, at planlægning sker løbende, og udviklingen sker i korte fastsatte iterationer, som forsøges afsluttet med færdige leverancer og med mulighed for at skifte kurs undervejs, og dermed hurtigt at kunne reagere på ændringer.

Vi bruger Scrum, som er en ’industristandard’ i forhold til konkret implementering af den agile metode. Scrum tager udgangspunkt i, at udvikling af komplekse produkter – som fx it- og digitale løsninger kan være en kompliceret og uforudsigelig proces – fremfor en kontrolleret, planlagt proces.

Den agile tilgang med korte, intensive udviklingssprints gør, at det er nemt at skifte kurs – fx hvis der kommer nye indsigter, behov eller kundeønsker, som gør, at kravene til den udviklede løsning, ændrer sig.

Drager nytte af den agile tilgang i driften
Den agile tilgang har bidraget til, at Forca siden 2013 har kunnet reducere de gennemsnitlige enhedsomkostninger per serviceret pensionsopsparer med 100 kr. Ligesom Forcas kunder er glade for at være med i hele udviklingsprocessen med de muligheder for indflydelse, videndeling og læring, som det giver.

De gode erfaringer med den agile tilgang i forhold til Forcas udviklingsarbejde gør, at Forca også har taget de agile principper til sig i driften. Det betyder en smidighed i forhold til, at prioriteringer kan ændre sig, og at vi også her arbejder med backlogs og tavlemøder i det omfang, det giver mening. Plus fokus på at uddelegere mest muligt ansvar og beslutningskraft til den enkelte medarbejder.


Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.