Whistleblower-ordning i Forca


Forcas Whistleblower-ordning

Forcas whistleblower-ordning giver ansatte, kunder, samarbejdspartnere og andre mulighed for at indberette tilfælde af/eller mistanke om alvorlige forseelser. Det kan fx være overtrædelser af lovgivning eller interne retningslinjer. Ikke alvorlige forseelser skal rapporteres via de sædvanlige kommunikationsveje.

Med ordningen ønsker vi at agere som en troværdig og ansvarlig samarbejdspartner og understøtte vores kunders troværdighed.

Whistleblower-ordningen må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Hvis du ønsker at indberette
Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovgivningen. Hvis ikke du giver dig til kende i forbindelse med indberetningen vil din henvendelse blive behandlet anonymt, hvilket dog kan begrænse undersøgelsen af sagen.

Hvis du indberetter anonymt, bør du ikke indberette fra en pc, der er udleveret af Forca eller som er koblet på Forcas netværk og intranet.

Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold således at indberetningen kan behandles. Vi beder dig så vidt muligt om at undlade at oplyse følsomme personoplysninger.

Hvilke oplysninger bliver registreret?
Kun de oplysninger du selv indtaster i indberetningen registreres.

Hvis din indberetning behandles og omhandler en person, vil personen blive underrettet om indberetningen og du vil (med mindre du er anonym) blive gjort bekendt med at den omhandlede person bliver underrettet.

Logning
Registrering af indberetninger sker anonymt i systemet. Det eneste, der registreres er selve indberetningen. Der føres ikke log over den IP-adresse eller maskin-ID på den computer, som indberetningen bliver foretaget fra

Hvis du vil rette i din indberetning
Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en ny indberetning i systemet, hvor du henviser til den tidligere indberetning og beskriver, hvad der skal korrigeres.

Behandling af indberetninger
Indberetninger sendes til Forcas bestyrelsesformand og Forcas valgte eksterne revisor, der herefter igangsætter en proces for håndtering af indberetningen.

Videregivelse af de registrerede oplysninger
De oplysninger, der registreres, bliver som udgangspunkt ikke videregivet til 3. part ud over Forcas valgte eksterne revisor. Hvor en indberetning nødvendiggør videregivelse fx i forbindelse med en politimæssig efterforskning eller hvor lovgivningen i øvrigt kræver det, kan dette ske til ekstern advokat eller myndighed.

Dine personlige oplysninger
Hvis du anfører dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at Forca kan benytte disse i behandlingen af sagen og i en eventuel efterfølgende behandling af sagen i en retssag.

Forca sikrer, at dine persondataretlige rettigheder bliver overholdt uden indskrænkninger og data kun brugt, som beskrevet ovenfor. 

Sletning af registrerede data
Registrerede data opbevares kun så længe, der er behov for det.

It-sikkerhed
Indberetningssystemet er hostet af Forca.

Forca har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes.

Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.

Anonymitet
Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID.

Indberet

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.