Whistleblowerordning i Forca

 

Vi ønsker at agere som en troværdig og ansvarlig samarbejdspartner og understøtte vores kunders troværdighed. Forcas whistleblowerordning giver ansatte, kunder, samarbejdspartnere og andre mulighed for at indberette tilfælde af eller mistanke om alvorlige forseelser. Det kan for eksempel være overtrædelser af lovgivning eller interne retningslinjer. Ikke-alvorlige forseelser skal rapporteres via de sædvanlige kommunikationsveje.

Whistleblowerordningen må ikke benyttes til bevidst falske anklager, og der må ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Forcas indberetningssystem

I Forcas indberetningssystem kan du som medarbejder eller samarbejdspartner hurtigt og nemt indberette om forhold vedrørende visse EU-overtrædelser, alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold.

Du har mulighed for at anføre dit navn i indberetningen. Uanset om du gør det eller ej, beder vi dig om at oprette en sikker postboks. Det gør det sikrere og nemmere at kommunikere med os, uden at nogen kan spore samtalen tilbage til dig.

Alle indberetninger bliver behandlet med den størst mulige grad af fortrolighed, og det er alene dig som afgør, om du ønsker at være helt eller delvist anonym. Du kan finde flere oplysninger under menupunktet Whistleblowerforretningsgang og Databeskyttelsespolitik, der kommer frem som en del af selve indberetningen.

Indberet

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.