Et år med vokseværk

Det er igen i 2018 lykkedes os at effektivisere, så vi kan tilbyde vores kunder konkurrencedygtige priser, samtidig med at vi har udvidet og forbedret vores stordriftsløsninger.

Vores mål er at omsætte vækst og stordrift til at lave enhedsomkostninger, så der bliver så meget som muligt i pension til den enkelte, den dag han eller hun skal på pension.

Anseelig vækst
Samtidig med endnu et år med fokus på effektivisering bød året på en betydelig vækst i Forca. Det skyldes flere faktorer: I maj 2018 overtog vi driften af middle- og backoffice-funktionen for et af de store arbejdsmarkedspensionsselskaber i Danmark, Industriens Pension. Dertil kommer, at omsætningen steg i takt med, at vi løser flere opgaver for kunderne, tillige med at flere af vores kunder er vokset og har haft en tilgang af medlemmer og kunder. Samlet set har det betydet, at vi er blevet flere kolleger i Forca. Vi voksede fra 260 medarbejdere ved udgangen af 2017 til 329 medarbejdere i dag, der nu udgør det faglige kompetencefællesskab, som vores kunder kan trække på i det daglige.

Næststørste fondsadministrator
Med implementeringen af endnu en kunde er Forca nu Danmarks næststørste administrator af fondsservice. Vi håndterer investeringsaktiver for 600 mia. kr. på SimCorp Dimension platform, og vi har et af pensionssektorens største middle- og back office miljøer. Industriens Pension får – på lige fod med Forcas andre kunder – skræddersyede løsninger, der passer til netop dem, og som giver en værdiskabende investeringsproces.

Udviklingsløsninger, der kan bruges af flere
Forca-modellen er, at omkostninger til udvikling fordeles mellem flere selskaber og med en agil tilgang til selskabernes individuelle udviklingsønsker. Væksten i 2018 var også drevet af en stigning i udviklingsopgaver og høj aktivitet hos vores kunder. Mere end 140.000 udviklingstimer blev det til - og vi er klar til at løse endnu flere udviklingsopgaver i 2019. Mange af kundernes ønsker til udvikling handler om at skabe et attraktivt produkt- og serviceudbud, som skal sikre, at medlemmer og kunder – både nu og i fremtiden – har relevante og optimale ydelser og services.

En god oplevelse – på tværs af kanaler
Vi vil gerne gøre en indsats for, at gøre pension relevant og let for medlemmer og kunder og skabe rammerne for, at de kan servicere sig selv på alle tider af døgnet og via alle kanaler, samtidig med at de føler sig trygge i mødet med deres pensionsselskab. Til det formål har vi udbygget Forcas digitale dialogplatform, der skal understøtte al medlemsdialog på tværs af kanaler. Uanset om det er i en telefonrådgivning, om medlemmet modtager et brev eller bruger selvbetjeningsløsninger, skal man som pensionskunde og medlem føle sig genkendt, få en effektiv sagsbehandling og have den bedst mulige oplevelse. Det betyder også, at vi hele tiden arbejder på, at udvikle de løsninger vi har - herunder såvel de digitale selvbetjeningsløsninger som den personlige rådgivning på web, telefon eller chat.

Udvikling for compliance og fremtidssikrede it-systemer
Udviklingsporteføljen består yderligere af opgaver, der skal understøtte den daglige administration, sikre compliance i forhold til ny lovgivning og ikke mindst udvikle og implementere nye produkter og muligheder i vores systemlandskab. Sådan at alt det medlemmerne oplever også er teknisk understøttet og kan indgå i den fremadrettede administration og udvikling.

Steen Gram-Hanssen

Læs pressemeddelsen her