Forebyggelse frem for ekspedition i Forcas helbredsrådgivning

Ny rolle og nye kompetencer giver vægt bag ambitionerne om en proaktiv rådgivning og sætter medlemmet i centrum. Medlemmer hos Lærernes Pension kan nu som noget nyt få online rådgivning og hjælp til at tackle både stressrelaterede og fysiske udfordringer i opløbet.

Nøgleord:
Pensionsrådgivning, sagsbehandling, helbred, forebyggelse, kompetenceudvikling

 

 Services:

hangebro-hojkant330x330.jpg


Forca spiller en væsentlig rolle i at få koordineret og visiteret til de rigtige forløb, og samtidig har vi et ønske om, at vores medlemmer bliver mødt af en rådgiver, som kommer dem i møde, som er uddannet til både at visitere medlemmet til det rette forebyggelsesforløb, til at guide medlemmet igennem et sygdomsforløb og så selvfølgelig stadig at sørge for de rette udbetalinger fra forsikringen

Ny rolle og nye kompetencer hos pensionsrådgiverne

De nye initiativer og medlemstilbud fra Lærernes Pension betyder, at rådgiverne i helbredsgruppen i Forca, der rådgiver medlemmerne om helbredsmæssige spørgsmål, har fået en ny tovholder-rolle, der kræver nye kompetencer.

 

Den nye rolle kræver nemlig nogle helt andre dialoger med medlemmerne, end pensionsrådgiverne i Forca er vant til. Derfor har helbredsgruppen i Forca været igennem et uddannelsesforløb. Forud for uddannelsen deltog rådgiverne i en workshop, hvor det blev tydeligt, at rådgiverne ønskede træning i samtaleteknik.

 

Ved at give rådgiverne kvalificeret uddannelse – baseret på de behov som workshoppen synliggjorde, har vi styrket vores kompetencer, så vi kan leve op til de ønsker, Lærernes Pension har til den forbyggende helbredsindsats,” fortæller afdelingschef Vicki Løve Ramgaard, Forca.

 

Bredere og bedre rådgivning

Forcas pensionsrådgivere i helbredsafdeling rådgiver selvfølgelig stadig om forsikringsdækninger og udbetalinger, men kan i dag meget mere. Rådgiverne kan nu hjælpe medlemmerne gennem et sygdomsforløb og afdække behovene for hjælp og visitere til det tilbud, der passer bedst til den enkelte. Og det er netop en del af medlemsstrategien hos Lærernes Pension, hvor man er godt tilfredse med at have fået et nyt forebyggende tilbud til medlemmerne. 

Også hos rådgiverne i Forcas helbredsgruppe er stemningen positiv i forhold til den nye rolle og de nye kompetencer, der giver vægt bag ambitionerne om en proaktiv rådgivning og om at sætte medlemmet i centrum.

Det nye tilbud er en udvidelse af Lærernes Pensions service til medlemmerne. Det kræver mere uddannelse af rådgiverne, og det kræver måske også flere rådgivere. På den anden side automatiserer Forca og vores kunder hele tiden flere og flere administrative opgaver og netop i helbredsgruppen i Forca har vi flere softwarerobotter til at klare de manuelle tidskrævende opgaver, og det frigiver tid fra rådgiverne til netop den forebyggende indsats.

 


Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.