Fuld outsourcing til Forca på rekordtid

Forca har indsluset Norli Pension Livsforsikring A/S som ny kunde på kun 11 måneder efter, at aftalen om et samarbejde kom i stand. Norli Pension køber pensionsservices fra alle Forcas serviceområder og har fået en skræddersyet løsning, der passer til selskabets behov. 

Nøgleord:
Outsourcing, partner, agil, implementering, it-udvikling, Solvens II

Services:

Implementering af alle serviceområder

Norli Pension havde behov for en outsourcingpartner efter at have købt en portefølje af 10.000 pensionskunder af Skandia. Som et mindre pensionsselskab er der klare fordele ved at indgå i Forcas stærke kompetencefællesskab. Blandt andet gjorde Solvens II-regelsættets kompleksitet, at Norli Pension havde behov for både sparring og kompetent it-udvikling for at automatisere en række ressourcetunge processer.

Flytning af et helt pensionsselskab er en kompleks opgave, og opgaven omfattede for Forca forretningsklargøring og integration af flere forsikringsadministrative systemer. Norli Pension køber nemlig både administration og rådgivning af kunder, aktuarservices, juridisk bistand, it-service og finansielle services herunder bogføring og regnskab samt fondsadministration af Forca. 

Forcas unikke kombination af specialistkompetencer og brede erfaring med at automatisere en række processer for mange kunder i stor skala er af stor værdi for Norli Pension.

Agil tilgang og tæt samarbejde

Forca integrerede Norli Pension i sine forsikringsadministrative systemer hurtigt og effektivt ved hjælp af den agile tilgang, der fordrer tæt samarbejde. Samarbejdet foregik her mellem tre parter og involverede både Norli Pension, Skandia og Forca.

 

Rent teknisk har Forca integreret Norli Pensions forsikringstekniske platform med Forcas sagsbehandlerløsning, som er grundlaget for Forcas medlems- og kundeservice, og med Forcas økonomisystem.

 

I forbindelse med at Forca overtog drift og udvikling af Norli Pensions systemer, skulle der også findes en løsning til håndtering af Solvens II. Løsning blev at tilpasse Forcas Solvens II-løsning til Norli Pensions konkrete behov, hvilket skete i tæt samarbejde mellem de involverede parter efter agil metode. 

En skræddersyet løsning

Samarbejde og tæt involvering er nøgleordene i outsourcing til Forca, der arbejder efter agil metode og har et stærkt udviklingsfokus. Den effektive implementering af Norli Pension viser, at Forcas forretningsmodel er skalérbar, og at Forca har et administrativt set-up, der gør det muligt hurtigt og nemt at integrere en ny kommerciel kunde. 

Som del af kompetencefællesskabet hos Forca får Norli Pension en række stordriftsfordele og adgang til services og løsninger, som ville have kostet meget at udvikle som uafhængigt pensionsselskab. Forcas Solvens II-løsning, portaler, regnskabssetup og fondsservice er nogle af de områder, hvor der især er stordriftfordel at hente. Dertil kommer muligheden for gensidig sparring. Outsourcingen af en række services til Forca gør Norli Pension i stand til at fokusere mere på sin kundegruppe og kerneforretning. 

Vil du vide mere?

It-direktør

Carsten Tang 39454470