Forca bag effektiv kampagne for PKAplus

Forcas kampagneaktiviteter har været medvirkende til, at indbetalingerne til PKA’s privat opsparing, PKAplus, steg i 2016. Samtidig med at PKA’s medlemmer får flere og bedre digitale selvbetjeningsløsninger udviklet af Forca. 

Nøgleord:
Digitalisering, optimering, automatisering, markedsføring, kampagne, indbetalinger, pensionsrådgivning, adfærdsdesign, strategisk kommunikation

Services:

pka_logopayoff_resized.png

Vi har et 360 graders samarbejde med Forca om kampagner målrettet medlemmerne om muligheden for supplerende pension lige fra sparring om, hvordan vi kan opnå det, vi gerne vil, til konkret og praktisk eksekvering af kampagnerne og de administrative opgaver ved indgåelse af nye aftaler med medlemmerne

Digitale løsninger til PKA's medlemmer

Forca har lavet tre større kampagner og en række mindre aktiviteter med fokus på supplerende opsparing i 2016. I tillæg til kampagnerne var det en målsætning at forenkle flowet gennem PKA’s hjemmeside for de medlemmer, der ønskede at spare mere op.

 

Kampagneelementerne har været alt fra direct mails, der opridser de skattemæssige fradragsfordele ved at spare mere op til nyhedsbreve, facebook-annoncering og google adwords-optimering. 

 

Optimering af den digitale markedsføringsindsats og segmentering af medlemmerne har været den primære indsats i 2016. Det betyder også, at den kontinuerlige indsamling af data fra hjemmesiden bliver benyttet til at optimere indholdet på sider, der relaterer til supplerende opsparing, herunder optimering af selvbetjeningsflow.

 

Forca har blandt andet udviklet en digital selvbetjeningsløsning, PKAtjek, der giver medlemmerne overblik over, om de sparer nok op til deres pension. PKAtjek er dermed med til at afdække behovet for supplerede opsparing.

 

 "I PKA anbefaler vi vores medlemmer, at de har minimum 70% af deres slutløn i pension. Derfor har vi også sammen med Forca udviklet et digitalt værktøj – PKAtjek – hvor medlemmerne nemt kan få et overblik over deres samlede pension. De kan også gå direkte videre og selv indbetale yderligere," fortæller  Britt Brandum, medlemschef i PKA A/S.

 

Indbetalingerne er steget

Forcas forskellige kampagneaktiviteter for PKAplus har alle haft gode resultater. De mål, som PKA opstillede for kampagnens effekt, blev mere end indfriet – og de mange ekstra indbetalinger og supplerende opsparinger blev håndteret af Forcas servicecenter og Forcas mange pensionsrådgivere.

Fordi Forca kendte til kampagnen og den forventede effekt, var Forca også i stand til at sørge for ekstra bemanding af servicecentret, der håndterer henvendelse fra medlemmerne, sådan at medlemmerne ikke oplevede ekstra ventetid på telefonerne til trods for de mange ekstra henvendelser.

 

Vil du vide mere?

Forretningsdirektør

Lene Mortensen 39457325