Effektivt rådgivningsværktøj muliggør 1.000 webrådgivninger i 2021

Optimeret online rådgivning frigiver tid til mere og bedre pensionsrådgivning.

Nøgleord:
Digitalisering, optimering, automatisering, markedsføring, rådgivning, webrådgivning, pensionsrådgivning, adfærdsdesign, strategisk kommunikation

Services:


Den effektivisering, vi har gennemført af webrådgivningens-værktøjet, har gjort os i stand til at komme i dialog med langt flere medlemmer og holde endnu flere webrådgivninger end i 2020. I de kommende år forventer vi at kunne mere end fordoble antallet af webrådgivninger.

Primært fordi det har frigivet tid hos rådgiverne til reel rådgivning fremfor manuelt arbejde og forberedelse forud for webrådgivningerne. Samtidig er den respons, som vi får fra medlemmerne, at de oplever en tryghed i at kunne følge med i deres data og konkrete sag på skærmen - og det giver alt i alt en forbedret rådgivning.

Optimering af særligt forberedelsesprocessen

I 2019 gennemførte vi de første webrådgivninger, og vores kunder så stor værdi i det. Der var dog tale om en tung manuel proces. I 2020 gennemførte vi 300 webrådgivninger. Til trods for de tidskrævende manuelle processer var indsatsen en succes, og også medlemmerne var glade for muligheden.

 

Derfra har projektet taget fart, og vi har løbende forbedret, optimeret og automatiseret vores online webrådgivningsværktøj sådan, at vi i 2021 var i stand til at holde 1.000 webrådgivninger. I de kommende år forventer vi at kunne øge antallet markant.

 

Tidligere var der meget forberedelsestid for både medlem og rådgiver op til en webrådgivning. Medlemmet downloadede en rapport med data, som de sendte til rådgiveren, der derefter tastede disse data ind i en præsentation, som blev brugt i webrådgivningen. I 2021 kom vi i mål med en automatisering af webrådgivningen, der automatisk genererer en rapport på en portal, der dernæst kan deles sikkert med medlemmerne.

 

Det gør, at forberedelsestiden er væsentlig reduceret - og der opstår heller ikke tastefejl eller spildtid, når den ene part venter på at modtage noget fra den anden. I sidste ende gør det også selve rådgivningen og samtalen mellem rådgiver og medlem langt mere målrettet og effektiv.

 

Mere kvalificeret og personlig rådgivning

Automatiseringen frigiver tid til det, der er væsentligt; nemlig samtalen med medlemmet og selve rådgivningen. En webrådgivning er attraktiv for medlemmet, fordi det er en fleksibel løsning, da den kan forgå, når det passer dem. Alt det kræver er en computer og internetadgang. På det aftalte mødetidspunkt ringer rådgiveren medlemmet op, og medlemmet modtager et link, der giver adgang til rådgiverens skærm. Linket er sikkert og giver medlemmet mulighed for at se sin profil hos pensionsselskabet og følge med på skærmen, når rådgiveren gennemgår medlemmets sag.

Det betyder, at medlemmet kan følge flowet løbende, mens rådgiveren fortæller og gennemgår for eksempel forsikringsdækning og forventet pensionsudbetaling med udgangspunkt i medlemmets konkrete livssituation. Hvis medlemmet har andre pensionsordninger, får vi også data ind fra dem, hvilket gør os i stand til at give et samlet billede og det overblik, som medlemmerne ofte efterspørger.

Det gør også formidlingsopgaven for pensionsrådgiveren nemmere, at de kan illustrere og eksemplificere ved hjælp af konkrete tal, som er synlige for begge parter.

 


Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.