Fra ansøgning til ansættelse

Sådan er processen, når du søger.

Vi skal lære hinanden at kende
Du skal finde et job, der både passer til dine kvalifikationer, til dine ambitioner og til dig som person. Og vi skal finde den rigtige person til jobbet. I den forbindelse lægger vi ikke kun vægt på faglige kvalifikationer eller de højeste karakterer. Vi lægger også vægt på, at du passer ind i vores kultur og kan gå i spænd med kollegerne.

Ansættelsesforløbet
Et ansættelsesforløb i Forca består ofte af to samtaler. Ved samtalerne vil den ansættende leder, en repræsentant fra HR og eventuelt en medarbejderrepræsentant være til stede. I den første samtale har vi fokus på dine faglige kvalifikationer, mens den anden samtale har fokus på din motivation og dine kompetencer.

Går du videre til anden samtale, vil vi normalt bruge test, og i forbindelse med indkaldelsen til anden samtale vil du skriftligt blive gjort opmærksom på, at anden samtale forudsætter besvarelse af en eller flere test.
På forhånd har lederen besluttet sig for, hvilke personlige kompetencer der er afgørende for jobbet – det får du mere at vide om under anden samtale.

Under samtalen gennemgår vi de relevante resultater fra testen med dig, udvalgte kompetencer vil blive gennemgået enkeltvis, og du vil blive bedt om at komme med specifikke eksempler på brugen af kompetencerne.

Samtalen tager normalt ca. 90 minutter. Efter samtalen indgår testen i den samlede vurdering af dig sammen med interview og referencer.
Den test og procedure, vi bruger i Forca, overholder Videnscenter for Professionel Personvurderings retningslinjer.

Sådan behandler vi dine data