Sådan behandler vi dine data

Sådan indsamler og behandler vi data om dig

Som dataansvarlig er Forca A/S forpligtet til og interesseret i at beskytte de data, vi har om dig. Her kan du læse, hvordan vi behandler dem – fx indsamler, bruger, videregiver og på anden vis håndterer.

Om os
Forca A/S
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Tlf. 39 45 73 00

Vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan du kontakte via mail: Forca_DPO@forca.dk.

I forbindelse med rekruttering behandler vi de data, du har afgivet i forbindelse med din ansøgning.

Oversigt over de data, vi behandler:

Formål: Rekruttering til ansættelse
Kategori: Navn, e-mail, telefonnummer og øvrige oplysninger der oplyses i CV eller ansøgning
Kilde: Den registrerede selv
Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at gennemgå data for at kunne ansætte og vores interesse i at opbevare data i tilfælde af en eventuel tvist vedr. rekrutteringsforløbet
Videregivelse: Oplysningerne videregives internt i virksomheden, hvis det skønnes nødvendigt for at opfylde formålet, herunder til relevant leder. Hvis headhunting bureau benyttes videregives oplysningerne til bureauet
Opbevaring: Efter endt rekruttering makuleres oplysninger fra samtaler, og 6 mdr. efter endt rekruttering slettes øvrige oplysninger, medmindre du bliver ansat. I så fald modtager du en ny oplysningstekst om, hvordan vi behandler dine data.

Du kan til hver en tid bede os slette din konto i vores ansøgningssystem og dermed din ansøgning. Dette kan du gøre via HRpost@forca.dk.

Dine rettigheder med hensyn til persondata

 • Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger (indsigtsret).
 • Du har ret til at få rettet/berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger.
 • Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, de blev indsamlet til.
 • Du har i visse tilfælde ret til at opnå begrænsning af behandling af data.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.
 • Du har ret til at kunne flytte de oplysninger, du selv har givet (dataportabilitiet).
 • Du har ret til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, uden at det berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.
 • Du har ret til at få oplyst kilden til oplysningerne – dvs. hvem der har leveret oplysningerne til Forca A/S.
 • Du har ret til at få oplyst, om der ligger et lovkrav til grund for indsamling og behandling af oplysningen. Herunder også hvad konsekvensen vil være, hvis ikke oplysningerne afgives.
 • Du har ret til at få oplyst, om der foretages automatiserede afgørelser.
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet.

Der kan være knyttet betingelser og begrænsninger til ovennævnte rettigheder. Det er fx ikke sikkert, at du har ret til at få oplysninger slettet, hvis vi fortsat har behov for at kunne behandle dem. Det afhænger af de konkrete omstændigheder.

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.