Sådan behandler vi dine data

Sådan indsamler og behandler vi data om dig

Som dataansvarlig er Forca A/S forpligtet til og interesseret i at beskytte de data, vi har om dig. Her kan du læse, hvordan vi behandler dem – fx indsamler, bruger, videregiver og på anden vis håndterer.

Om os
Forca A/S
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Tlf. 39 45 73 00

Vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan du kontakte via mail: Forca_DPO@forca.dk.

 

Vi behandler din ansøgning, som du har oprettet via vores hjemmeside.

Oversigt over de data, vi indhenter og opbevarer

Oplysninger vi indhenter fra andre end dig selv:

 • Offentlige data fra sociale medier.

Ud over ovenstående opbevarer vi følgende oplysninger om dig:

 • De kontaktoplysninger (telefonnumre og mail-adresser), du har afgivet via i forbindelse med din ansøgning.
 • Resultatet af eventuelle test, som indgår i rekrutteringsprocessen.
 • Oplysninger fra samtaler.

Sådan bruger vi oplysningerne

Disse oplysninger bruger vi for at sikre rekruttering af de bedste ansøgere, herunder at sikre et godt match mellem ansøgere og Forcas virksomhedskultur.

Grundlaget for at kunne behandle dine personoplysninger

Vores behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har hjemmel til det. Grundlaget for, at vi må håndtere dine oplysninger, sådan som vi har beskrevet ovenfor, er at du ved ansøgningen har givet dit samtykke.

Videregivelse af oplysninger

Vores medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget udlevere, videregive eller udnytte oplysninger om dig, som de er blevet bekendt med i forbindelse med deres arbejde.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger

Vi gemmer kun dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indhentet. Du har med dit samtykke givet lov til at vi opbevarer din ansøgning i 6 måneder. Du kan til hver en tid bede os slette din konto og dermed din ansøgning. Dette foregår via ansøgningssystemet.

Dine rettigheder med hensyn til persondata

Du har generelt disse rettigheder:

 • Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger (indsigtsret).
 • Du har ret til at få rettet/berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger.
 • Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, de blev indsamlet til.
 • Du har i visse tilfælde ret til at opnå begrænsning af behandling af data.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.
 • Du har ret til at kunne flytte de oplysninger, du selv har givet (dataportabilitiet).
 • Du har ret til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, uden at det berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.
 • Du har ret til at få oplyst kilden til oplysningerne – dvs. hvem der har leveret oplysningerne til Forca A/S.
 • Du har ret til at få oplyst, om der ligger et lovkrav til grund for indsamling og behandling af oplysningen. Herunder også hvad konsekvensen vil være, hvis ikke oplysningerne afgives.
 • Du har ret til at få oplyst, om der foretages automatiserede afgørelser.
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet.

Der kan være knyttet betingelser og begrænsninger til ovennævnte rettigheder. Det er fx ikke sikkert, at du har ret til at få oplysninger slettet, hvis vi fortsat har behov for at kunne behandle dem. Det afhænger af de konkrete omstændigheder.