Compliance & Risikostyring

Forca er garant for compliance, operationel risikostyring, dataetik og IT-sikkerhed. Vi sikrer, at vores kunder er compliant med gældende lovgivning i relation til de opgaver, vi løser sammen. Vi rådgiver og implementerer med udgangspunkt i de ønsker og behov, den enkelte kunde har.

Compliance i Forca går på tværs af alle fag- og serviceområder samt udviklingsopgaver og er en implicit del af vores services og løsninger. 

Compliance

Forca sikrer, at vores kunders compliance i relation til de opgaver, de har outsourcet til os. Det gør vi blandt andet ved, at vores juridiske afdeling følger med i lovgivningen og holder vore kunder opdateret med både nuværende og kommende lovgivning. Forcas juridiske afdeling arbejder med stor kundeinvolvering i alle beslutninger, det betyder blandt andet, at vi sammen med kunderne drøfter behovet for og omfanget af at implementere en ny lov.

Forca tilbyder:

 • 3402 erklæring: revisionsrapport, der dokumenterer, at vi har styr på drift, sikkerhed og arbejdsgange
 • Rapportering om økonomi/fonds/regnskab i henhold til lovgivningskrav om eksempelvis Solvens II
 • Overholdelse af persondataloven; opfylder forpligtigelser for behandling af oplysninger og de registreredes rettigheder
 • Overholdelse af regler for hvidvaskning

IT-sikkerhed

Forcas primære fokus i relation til informationssikkerhed er at sikre tilgængelighed, dataintegritet og fortrolighed for medlemmer, kunder og Forca, herunder dæmme op for den stigende IT-kriminalitet.

Forca har etableret en lang række værn og sikkerhedsforanstaltninger for at undgå og minimere angreb på porteføljen og minimere følgerne af et eventuelt angreb.

Der er dels tale om en række tekniske indsatser og løsninger af både forebyggende og kontrollerende art, og herudover er der tale om indsatser, der sikrer ny og øget viden og bevidsthed om cybertrusler mv. hos anvenderne af IT.

Forca tilbyder:

 • Fingeren på pulsen i forhold til IT-sikkerhed og løbende implementering af forebyggende foranstaltninger
 • IT-revision; der dokumenterer, at IT-processer planlægges og afvikles på sikker og forsvarlig vis, som en del af 3402-erklæringen

Risikostyring

Forca har et højt niveau af risikobevidsthed. Alle operationelle risici bliver identificeret, analyseret og kvantificeret, ligesom vi månedligt rapporterer på alle relevante og betydende operationelle risici til vores kunder. Risikoarbejdet er forankret i organisationen og sikrer, at der udarbejdes foranstaltninger og/eller kontroller til imødegåelse af de givne risici.

Forca sikrer jer:

 • Compliance i relation til gældende lovgivnings- og myndighedskrav
 • Systematisk overvågning af risikorelaterede hændelser
 • Opfølgning på og mitigering af kritiske hændelser

Dataetik

Vores dataetiske principper tager afsæt i branchens fortolkning og vurdering af niveauet for dataetik. I Forca tager vi løbende stilling til det dataetiske niveau, og sikrer, at organisationen arbejder med data inden for de etiske rammer, vi har fastsat. Vi har:

 • Fastlagt en politik for dataetik
 • Besluttet en række dataetiske principper
 • Udpeget en dataetik koordinator
 • Udarbejdet et dataetisk vurderingsskema

Læs Redegørelse for dataetik 

Læs mere om vores pensionsservices, der er opdelt i fem tværgående serviceområder 

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.