Dataetik


I Forca benytter vi data til at forbedre, optimere og effektivisere forretningen og produkterne til gavn for vores kunder og deres medlemmer. Vi behandler en stor mængde data for vores kunder, hvilket sker på instruks fra kunderne. Af denne instruks indgår de dataetiske retningslinjer, der skal følges ved behandling af kundernes data.

Redegørelse for dataetik i Forca

I Forca arbejder vi ud fra et generelt princip om ansvarlighed, som også er afspejlet i vores anvendelse af data. Vores dataetiske principper tager afsæt i forsikring og pensions branchens fortolkning og vurdering af niveauet for dataetik.

I Forca tager vi aktivt stilling til det dataetiske niveau og fastsætter rammerne for arbejdet med data herefter, ligesom vi løbende sikrer, at der i organisationen arbejdes med data inden for vores etiske rammer.

Vi har udvidet vores fokus på data i takt med den digitale udvikling, hvorfor vi ud over persondatasikkerhed også tager aktiv stilling til det dataetiske aspekt i vores anvendelse af data. Data anvendes i ethvert henseende med et højt niveau af etik. Det gælder blandt andet ved afholdelse af workshops, træning og konkret håndtering ved nyudvikling. Vi har i 2022 iværksat et data governance projekt, som skal forbedre vores tilgang til og anvendelse af data.

Dataetik skal, på samme måde som GDPR, ses som en integreret del af arbejdsprocesserne og dagligdagen i hele Forca.

Forcas dataetiske retningslinjer og principper:

Vi har udpeget en dataetik-koordinator, der bistår Forcas ledelse med at overvåge arbejdet med dataetik og fungerer som ’single point of contact’ for Forcas kunder og Forcas medarbejdere i alle henseender vedrørende dataetik.

Det dataetiske arbejde i Forca tager udgangspunkt i fire grundlæggende principper: Dataminimering, Personalisering, Transparens og Datasikkerhed.

Dataminimering

Forca arbejder ud fra et generelt princip om dataminimering. Vi indsamler kun den mængde data, der er nødvendig til brug for det formål, som de indsamles til. Dette gør sig gældende, selvom der eksempelvis kan være givet samtykke til indhentning af flere oplysninger.

Personalisering

Personalisering, herunder segmentering, skal ske på et objektivt grundlag og til enhver tid kun anvendes i dens, hvis data der behandles, interesse. Segmentering må således kun ske for at gavne medarbejdere, kunder, slutkunder og medlemmer. Datahåndteringen er reguleret sådan, at de, der ønsker en mere personaliseret betjening, kan vælge at afgive og få behandlet flere data.

Transparens

I Forca arbejder vi ud fra et grundlæggende princip om transparens, som i Forca er synonym for fuld gennemsigtighed. Det betyder, at dem, der behandles data om, på en let og tilgængelig måde skal kunne gøre sig bekendt med, hvordan deres data behandles og til hvilke formål. Dette opfylder vi for eksempel ved, at Forca i alle sammenhænge ved behandling af persondata udleverer en oplysningstekst. I oplysningsteksten fremgår der desuden, at der kan foretages indsigtsanmodninger. Forca er således proaktiv i forhold til at skabe transparens. Grundprincippet understøttes ydermere af en generel intern holdning til åbenhed omkring enhver behandling af data.

Datasikkerhed

I Forca er sikkerhedsniveauet og sikkerhedskulturen en forudsætning for arbejdet med data og dataetik. Vi har et princip om høj datasikkerhed. Dette princip udmøntes i en række retningslinjer, som tilsammen skaber det sikkerhedsniveau, vi har vurderet, er nødvendigt til vores behandling af data.

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.