2017

Årsberetning og nøgletal
Årsberetning og nøgletal

2017

Nøgletal 2017 og kvalitetsmål

Mål: 80%
Resultat: 91%
Medlemstilfredshed

Medlemmernes tilfredshed med den telefoniske rådgivning og service, de har fået.

 

Mål: 80%
Resultat: 81%
Tilgængelighed

Forca besvarede i alt 120.942 opkald i 2018 - heraf blev 80,61 % besvaret inden for 30 sekunder.

Mål: 80%
Resultat: 92%
Digitaliseringsgrad
Processer, som kører automatisk inden for begunstigelse, overførsel, indbetalingsophør og pensionering.

Opnå stordriftsfordele ved at blive en del af
Forcas stærke kompetencefællesskab

Forca tilbyder strategisk outsourcing til ambitiøse pensionsselskaber, der vil udvikle serviceoplevelsen og holde omkostningerne nede. Vi servicerer 605.982 danske pensionsopsparere og er den største pensionsservicevirksomhed i Danmark. Med en agil tilgang til udvikling tilbyder vi skræddersyet stordrift og matcher den digitale transformation og komplekse lovkrav. Ligesom vores kunder kan hente sparring og support i Forcas stærke kompetencefællesskab.

Bestyrelse

Peter Falkenham

Formand

Peter Damgaard Jensen

Næstformand

Paul Brüniche-Olsen

 

Sune Schackenfeldt

 

Helle Sejergaard

 

Peter Rosendahl