2022

Årsberetning og nøgletal
Årsberetning og nøgletal

2022

Værdifuldt fællesskab bidrager til effektivisering af enhedsomkostninger

2022 har været et svært år i pensionsbranchen, og mange pensionsmedlemmer er kommet ud af året med et negativt afkast. I den kontekst viser Forcas stordriftsfællesskab sin styrke, hvor vi igen i 2022 formår at bidrage positivt med en effektivisering af enhedsomkostningerne for vores kunder, samtidig med vi har leveret høj servicekvalitet, høj kundetilfredshed og høj medlemstilfredshed.

Søren Østergaard
Administrerende direktør

Læs mere
Nøgletal 2022

Kvalitetsmål


Forca måler hver måned kvaliteten af vores serviceleverancer til kunderne. Der er kvalitetsmål for hvert område, der dermed bidrager til den samlede kvalitet i leverancerne fra Forca. Servicemålene er med til at sikre, at Forcas kunder overholder lovgivningen og giver kunderne et vigtigt redskab til at vurdere kvaliteten af de ydelser, vi leverer og mulighed for at følge op på de aftalte mål.

Mål: 4
Resultat: 4.01
Kundetilfredshed

I 2022 opnåede Forca resultatet 4,01 i vores måling af kundetilfredshed, hvor 4 er tilfredstillende. 

 

Mål: 95%
Resultat: 97%
KPI-performance

Samlet servicekvalitet i leverancer på tværs af alle forretningsområder for 2022. 

Mål: 90%
Resultat: 92%
Medlemstilfredshed

Medlemmernes tilfredshed med den telefoniske rådgivning og service de har fået i 2022.

Bestyrelse

Peter Falkenham

Formand

Jon Johnsen

Næstformand

Helle Sejergaard

Karsten Kjeldsen

Sune Schackenfeldt

Anette Albiniussen

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.